Prof. Dr. M. Hakan Özer

Telefon         : 0 (224) 294 14 75

Faks              : 0 (224) 442 90 98

E-posta         : hozer@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü,

Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil  : İngilizce

Uzmanlık Alanları: Hasat Sonu Fizyolojisi

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1987

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1992

 

 

GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd.Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1992

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1998

Prof.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2006

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Bursa ve Civarındaki Soğuk Hava Depolarında Meyve ve Sebzelerin Muhafazası Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerine Bir İnceleme

 

Doktora Tez Konusu: Patlıcan, Biber, Hıyar ve Kültür Mantarının Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerinde Araştırmalar

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.        Proje Yürütücüsü: Kivinin Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerine Bir Araştırma Proje No:95/13. Uludağ Üniv. Araştırma Fonu Desteği.1995-1997.

2.        MM106 Anacına Aşılı Bazı Elma Çeşitlerinin Kontrollü Atmosfer Koşullarında Muhafazası Üzerine Araştırmalar. Proje No:99/25. U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Desteği.1999-2004.

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1.        Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği

 

ÖDÜLLER

1.        TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

1.        Bahçe Bitkileri

2.        Bahçe Bitkilerine Giriş

3.        Genel Sebzecilik

4.        Bahçe Ürünlerinin Muhafazası

 

Lisansüstü Dersleri

1.        Bahçe Ürünlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi

2.        Bahçe Ürünlerinin Değişik ve Kontrollü Atmosferde Muhafazası

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Özer,M.H., Akbudak,B., Uylaşer, V., Tamer,E. The Effect of CA Storage on Pickle Production from Pickling Cucumbers cv. Troy. European Food Research and Technology 222:118-129.2006.

2.        Özer,M.H., Akbudak,B. Çetin,B. CA Storage of Fresh Black Gemli k Olives. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science 75 (1):85-90.2006.

3.        Çetin, B., Özer,M.H., Kuşçu,H. Economics of Drip Irrigation for Apple Orchards in Turkey. Neww Zealand Journal of Crop and Horticultural Science (32): 349-354.2004.

4.        Akbudak,B., Özer,M.H., Ertürk,Ü.Effect of CA Storage on Quality Parameters and Storage Period of Apple cv. Granny Smith and Jonagold. Journal of Applied Horticulture 6 (1):48-54.2004.

5.        Çetin,B., Özer,M.H., Tipi,T.,Yazgan,S.  Economics of Drip Irrigation for Peach Orchards in Turkey. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science (31) XXX:1-6.2003.

6.        Özer,M.H., Ertürk.Ü.,Akbudak,B. Physical and Biochemical Chang es During CA Storage of cv.Granny Smith.Acta Hort. (599):673-679. 2003.

7.        Akbudak,B., Özer,M.H .,Ertürk,Ü. A Research on CA Storage of cv. Elstar on Rootstock of MM106.Acta.Hort.(559):657-663.2003.

8.        Ertürk,Ü.,Akbudak,B., Özer,M.H. Quality Changes of Some Apple Cultivars Stored in NA for Long Periods.Acta.Hort. (559):665-672.2003.

9.        Akbudak,B., Özer,M.H., Ertürk,Ü., Çavu şoğlu,S. Response of 1-MCP treated Granny Smith apple Fruit to Air and CA Storage Conditions. Journal of Food Quality.32 (1):18-33.2009.

10.      Ozer, M.H., Akbudak, B. and Altioglu, I. 2012. Postharvest Quality of ‘Hachiya’ Astringent Persimmons (Diospyros kaki L.) as Affected by Hot Water Treatment and Modified Atmosphere Packaging. Italian Journal of Food Science (in press).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

1.        Eriş,A., Türkben,C., Özer,M.H . and Henze,J..”A Research on Controlled Atmosphere (CA) Storage of Peach cv.Hale Haven” International Symposium Postharvest Treatment of Horticultural Crops (August 30-September 3, 1993). Kecskemet,Hungary, Acta Horticulturae 2(368):767-776(1994).

2.        Eriş,A., Türkben,C., Özer,M.H. and Henze,J. “A Research on CA- Storage of Grape Cultivars Alphonse Lavallee and Razakı” CA’93 Proceedings from the Sixth International Controlled Atmosphere Research Conference (June 15-17 1993) Cornell University, Ithaca,New York. NRAES-71,2:705-710 (1993).

3.        Özer,M.H .,Eriş,A. and Henze,J. “Storage of Some Vegetables Under CA Conditions.”A’93 Proceedings from the Sixth International Controlled Atmsophere Research Conference (June 15-17 1993) Cornell University, Ithaca, New York. NRAES-71,2:767-774 (1993).

4.        Eriş,A., Türk,R., Özer,M.H. Çelik,E. and Henze,J. “Changes of Some Quality Fact ors of Sweet Cherries After The Storage in CA Conditions”. CA’93 Proceedings from the Sixth International Controlled Atmsophere Research Conference (June 15-17 1993) Cornell University, Ithaca, New York. NRAES-71,2:534-542, (1993).

5.        Eriş,A., Özgür,M., Özer,M.H. , Çopur,U. and Henze,J.”A Research on the Controlle d Atmosphere (CA) Storage of Lettuce.” International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops (August 30-September 3, 1993). ecskemet,Hungary, Acta Horticulturae 2(368):786-792(1994).

6.        Türk,R., Eri ş,A., Özer,M.H., Tunceli,E. and Henze,J. “Research on the CA Storaege of fig.cv. Bursa Siyahı.” International Symposium on Postharvest Treatment of Horticultural Crops (August 30-September 3, 1993). Kecskemet,Hungary, Acta Horticulturae 2(368):830-839 (1994).

7.        Mengüç,A., Eriş,A., Özer,M.H . and Zencirkıran,M. “A Research on the CA Storage of Astor Carnation Flowers Harvested at Different Growth Stages”. CA’93 Proceedings from the Sixth International Controlled Atmsophere Research Conference (June 15-17 1993) Cornell University, Ithaca,New York. NRAES-71,2:620-628 (1993).

8.        Özer,M.H., Eriş,A. and Henze,J. “Storage of Cultivated Mushroom Under Controlled Atmosphere (CA) Conditions.” XXIV th International Horticultural Congress (August 21-27) Kyoto,Japan, P16-13 (1994).

9.        Eriş,A., Türk,R. and Özer,M.H. “  Storage of Strawberry Under Controlled Atmosphere (CA) Conditions.” 19th International Congress Refrigeration (August 20-25,1995) The Hague The Netharlands. Proceedings 2:161-168 (1995)

10.      Türk,R., Eriş,A., Özer,M.H . and Koçak,K. “The CA Storage of Fig Under Different CO2 and O2 Level” 19th International Congress Refrigeration (August 20-25,1995) The Hague The Netharlands. Proceedings 2:369-375 (1995)

11.      Eriş,A., Türk,R., Özer,M.H. and Sivritepe,N.”Biochemical Changes and Quality Losses of Kiwifruit Under Normal Modified and Controlled Atmosphere Storage Conditions” PH’96 International Postharvest Science Conference (August 4-9,1996). Taupo,New Zealand,. Acta Horticulturae (464):528, (1998).

12.      Sivritepe, N., Özer, M.H.,   Eriş, A. and Türk, R. “The Effects of Plastic Covering Materials on Kiwifruit Storage”. International Congress for Plastic in Agriculture. (March 8-14, 1997) Tel Aviv, Israel, 558-564. (1997).

13.      Özer, M.H., Eriş, A., Türk, R. and Sivritepe, N. “A Research on Con trolled Atmosphere Storage of Kiwifruit”. International Symposium Effect of Preharvest and Postharvest Factors on Storage of Fruit. (August 3-7, 1997). Warsaw, Poland. Acta Horticulturae (485): 293-300. (1999).

14.      Henze, J., Eriş, A. and Özer, M.H.  “Controlled Atmosphere (CA) Storage of Some Fruits and Vegetables”. Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu. (29 Eylül-4 Ekim, 1997). Antalya, Türkiye. 253-258. (Stutgart 1998).

15.      Eriş, A., Türk, R., Özer, M.H. and Sivritepe, N. “Biochemical Changes and Quality Losses in Kiwifruit Under, Normal, Modified and Controlled Atmosphere Storage Conditions. Publications Univ. Hort. Industriaeque Alimentariae. Budapest. LVI:41-51 (1997).

16.      Akbudak, B., Ozer, M.H., Akbudak, N. and Murat S. 2012. Combined Effects of 1-methylcyclopropene and Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Freesia during Storage. XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials (28 March-01 April, 2012), Antalya, Turkey, Abstract Book, p. 301.

17.      Akbudak, B., Ozer, M.H. and Yener, T. 2012. Effect of Postharvest Treatments on Storage Period and Quality in Persimmon (Diospyros kaki L.). 2nd Symposium on Horticulture in Europe (SHE 2012). (01-05 July, 2012), Angers, France, Abstract Book, p. 362.

18.      Akbudak, B., Ozer, M.H. and Altioglu, I. 2012. Effect of Hot Water and Modified Atmosphere Packaging Treatment on Some Quality Changes of Persimmon (Diospyros kaki L.) during Storage. 2nd Symposium on Horticulture in Europe (SHE 2012). (01-05 July, 2012), Angers, France, Abstract Book, p. 362.

 

Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler

1.        Şeniz,V.,Özgür,M.,Sivritepe,Ö. ve Özer,M.H .“Sebzecilik”. Anadolu Üniv. Basımevi, ISBN 9754925674, 320-341, (1995).

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Eriş, A. ve Özer,M.H . “Bursa ve Civarındaki Soğuk Hava Depolarında Meyve ve Sebzelerin Muhafazası Esnasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Üzerinde Bir İnceleme “. (Yüksek Lisans Tezinin Bir Kısmı) U.Ü.Fen Bilimleri Enst. Rap Ser.19,16 s, (1992).

2.        Özer, M.H. ve Öztürk, A. “Kültür Mantarının Modifiye Atmosferde (MA) Muhafazası Üzerinde Bir Araştırma” Uludağ Üniversitesi Zir. Fak. Derg., 14;59-71 (1998).

3.        Özer,M.H. ve Masatçı, F. “Domatesin Kontrollü Atmosferde (KA) Muhafazası Üzerine Bir Araştırma”.Uludağ Üniv.Zir. Fak. Derg., 14;45-57 (1998).

4.        Özer,M.H. “Modifiye Atmosferde Muhafaza Niçin ve Ne Zaman?” TİGEM., 13 (70): 26-30, (1999).

5.        Özer,M.H. “Kontrollü Atmosferde Muhafaza Niçin ve Ne Zaman ?” Tigem., 13 (71) :16-19, (1999).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.        Eriş,A. ve Özer,M.H. “ Kültür Mantarının Kontrollü Atmosferde Muhafazası Ü zerine Bir Araştırma”. Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi(13-16 Ekim 1992).Bornovaİzmir. Cilt 2: 247-252 (1992).

2.        Eriş,A., Türk,R., Türkben,C. ve Özer,M.H. “ Önemli Bazı Meyve Türlerinde Derimden Tüketici Sofrasına Kadar Olan A şamadaki Kayıplar Üzerine Bir Ara ştırma” Türkiye I.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi(13-16 Ekim 1992).Bornova-İzmir.Cilt 1: 343-348(1992).

3.        Eriş,A., Türk,R. ve Özer,M.H. “Alphonse Lavalle ve Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kontrollü Atmosferde Muhafazası Üzerine Bir Araştırma”. Türkiye II.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi(3-6 Ekim 1995).Adana. Cilt 2: 591-595 (1995).

4.        Özer,M.H., Eriş,A.,Türk,R.ve Sivritepe,N. “Normal, Modifiye ve Kontrollü Atmosfer Koşullarında Muhafaza Edilen Kivilerde Biyokimyasal Değişimler ve Kalite Kayıpları”. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu( 21-24 Ekim 1997) Yalova, 125-134 (1997).

5.        Özer,M.H. ,Eriş,A.,Akbudak,B. Bazı Erik Çeşitlerinin Modifiye Atmosferde Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14-17 Eylül 1999) Ankara,162-166 (1999).

6.        Özer,M.H ., Eriş,A., Akbudak,B. Brüksel Lahanasının Kontrollü Atmosferde Depolanabilme Potansiyeli. Türkiye III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14-17 Eylül 1999) Ankara, 954-958 (1999).

7.        Özer,M.H. “Brokkolinin Kontrollü Atmosferde (KA) Depolanma Potansiyeli”. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Derg. 15:1-9 (2001).

8.        Özer,M.H.    “Jonagold Elma Çeşidinin Kontrollü Atmosferde Muhafazası” Uludağ Üniv. Zir. Fak. Derg. 16(2):189-202 (2002)

9.        Özer,M.H. “Kontrollü Atmosfer (KA) Uygulamaları ve Kontrollü Atmosferi Oluşturan Ekipmanlar”. Ziraat Mühendisliği Dergisi 340:12-15 (2003)

10.      Özer,M.H. “Modifiye Atmosferin Ürünlerdeki Biyokimyasal ve Fizyolojik Etkileri ile Kalitenin Korunmasındaki Rolü”. Ziraat Mühendisliği Dergisi.341:38-41(2004)

11.      Akbudak,B., Özer,M.H. “Farklı Sıcaklıklarda Muhafaza Edilen Turşuluk Hıyarlarda Meydana Gelen Fiziksel ve Kimyasal Değişimler” Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. Cilt:17,Sayı:1(2003)

12.      Özer,M.H. , Akbudak,B. “Doğal ve Yapay Gri Küf (Botrytis cinerea Pers:Fr.) Bulaşık Olan Üzümlerin Muhafazası Üzerine Ultraviolet-C (UV -C) Işık Uygulamalarının Etkisi”. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi. Cilt:17, Sayı:2(2003)

13.      Altıoğlu,İ., Akbudak,B., Özer,M.H . 2011. Sıcak Su ve Modifiye Atmosferde Paketlemenin Trabzonhurmasının Muhafazası Üzerine Etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, 116s.

14.      Murat,Ş., Akbudak,N., Özer,M.H ., Akbudak,B. 2011. Frezyanın Normal Atmosfer ve Modifiye Atmosferde Muhafazası Üzerine 1-MCP Uygulamasının Etkisi. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, 116s.

 

Diğer yayınlar

1.        Özer,M.H .,Eriş,A.,Türk,R.,Sivritepe,N. Kivinin KA’de Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. T.C.U.Ü. Araştırma Fonu İşlt. Müd. 95/13.nolu proje Raporu.29s.

2.        Özer,M.H .1999.Modifiye Atmosferde Muhafaza Niçin ve Ne Zaman? Tigem, 13(70): 26-30.

3.        Özer,M.H. 1999.Kontrollü Atmosferde Muhafaza Niçin ve Ne Zaman? Tigem, 13 (71):16-19.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.362]