Prof. Dr. Erdoğan Barut

Telefon           : 0 (224) 294 14 73

Faks              : 0 (224) 294 14 78

E-posta         : ebarut@uludag.edu.tr

Adres            : Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Görükle Yerleşkesi, Nilüfer 16059 Bursa

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanı: Meyve yetiştiriciliği ve ıslahı

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Çukurova Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1987

Doktora

Bahçe Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1992

 

GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Yrd.Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1993

Doç.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1996

Prof.Dr.

U.Ü., Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2002

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Cevizlerde Sürgün ve Durgun Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

Doktora Tez Konusu: Gemlik Zeytin Çeşidinde Bilezik Alma, Seyreltme ve Büyümeyi Düzenleyici Kimyasal Maddelerin Verim, Kalite ve Periyodisiteye Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

1.        TÜBİTAK Projesi (1989-1992): Doktora Araştırma Projesi Desteği (TOAG 715): Gemlik Zeytin Çeşidinde Bilezik Alma, Seyreltme ve Büyümeyi Düzenleyici Kimyasal Maddelerin Verim, Kalite ve Periyodisideye Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

2.        U.Ü. Araştırma Fonu Projesi(1995-2000): Bazı Nektarin Çeşitlerinin Bursa Ekolojik Koşullarına Adaptasyonları

3.        Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TAGEM Projesi(1998-2004): Frenk Üzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı’

4.        DPT Projesi(2002-2007): Moleküler Biyolojik Açıdan Zeytin Bitkisinde Soğuğa Dayanıklılık Özellikleri

5.        TÜBİTAK Projesi(2005-2008): Moleküler Markırlar Kullanılarak Önemli Bazı Standart Zeytin Çeşit ve Melezlerinin DNA profillerinin Belirlenmesi ve Gen Haritasının Çıkarılması

6.        U.Ü. Araştırma Fonu Projesi(2006-2008): Bazı Üzümsü Meyve Türlerine Ait Çeşitlerin DNA parmak İzlerinin AFLP VE SSR Moleküler Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi

7.        MARMARABİRLİK Proje Desteği(2006-2008): Marmara Bölgesinde Yetiştirilen Zeytin Çeşitlerinin DNA parmak İzlerinin SSR Moleküler Markırlar İle Belirlenmesi.

8.        U.Ü. Araştırma Fonu Projesi (2007-2010): Gemlik Zeytin Çeşidinde Periyodisideye Bağlı olarak Çiçek Morfolojisi ve Sitolojisinin Araştırılması.

9.        MARMARABİRLİK Proje Desteği (2008-2010): Türkiye’nin Önemli Zeytin Yetiştiriciliği Yapılan Bölgelerindeki Zeytin Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Moleküler Markırlar Kullanılarak Belirlenmesi

10.      U.Ü. Araştırma Fonu Projesi (2008-2011): Gemlik Zeytin Çeşidinde Periyodiside Üzerine Etkili Olan Önemli Fenolik Bileşiklerin Araştırılması

11.      U.Ü. Araştırma Fonu Projesi(2008-2011): Bursa İli Zeytin Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenerek Bazı Mikro Besin Elementi (Fe, Zn, B) Noksanlıklarının Giderilmesi ve Besin Elementi ile Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

12.      U.Ü. Araştırma Fonu Projesi (2008-2011): Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Verticillium Solgunluğunun Yaygınlık Oranı ve Şiddeti Üzerine Araştırmalar.

 

İDARİ GÖREVLER

U.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanlığı (2012-2018)

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri

 

Lisansüstü Dersleri

 

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.        Türkben,C., Barut,E., Çopur,Ö.U.,  Durgut,E.,  Himelrick, D.G.  2005. Evaluation  of Rose Hips (Rosa spp.) Selection. International Journal of Fruit Science. 5(2): 113-121

2.        Eriş,A., Gülen,H., Barut,E., Cansev,A. 2007. Annual Patterns of Total Soluble Sugars and Proteins Related to Cold - Hardiness in Olive (Olea europaea L. “Gemlik”). Journal of Horticultural Science and Biotechnology (2007), 82(4):597-604.

3.        Ercişli,S., Barut,B., İpek,A. 2009. Molecular characterization of olive cultivars using amplified fragment length polymorphism markers. Genetics and Molecular Research 8 (2): 414-419 (2009).

4.        Barut,E., İpek,A., Gülen,H. 2009. Distribution of Olive (Olea europaea L.) Genotypes in the Southern Marmara Region of Turkey. Pak. J. Bot., 41(3): 1077-1080.

5.        İpek,A, Barut,E., Gülen ,H., İpek, M. 2009. Genetic diversity among some blackberry cultivars and their relationship with Boysenberry assessed by AFLP Markers. African Journal of Biotechnology., Vol:8(19), 4830-4834.

6.        İpek,A., Barut,E., Gülen,H., Öz,A.T., Tangu,N.A., İpek,M. 2009. SSR analysis demonstrates that olive production in the southern Marmara region in Turkey uses a single genotype. Genetics and Moleculer Research, 8(4): 1264-1272 (2009).

7.        İpek,A, Barut,E., Gülen ,H., İpek, M. 2010. Genetic Diversity Among Some Currants (Ribes spp.) Cultivars as Assessed by AFLP Markers. Pak. J. Bot., 42(2):1009-1012.

8.        Ercişli,S., İpek,A., Barut,E. 2011. SSR Marker-Based DNA Fingerprinting and Cultivar Identification of Olives (Olea europea). Biochem Genet., DOI 10.1007/s10528-011-9430-z.

9.        Ercisli,S., Bencic,D., İpek,A., Barut,E., Liber,Z. 2012. Genetic Relationships Among Olive (Olea europaea L.) Cultivars Native to Croatia and Turkey. Journal of Applied Botany and Food Quality, 85: 144-149.

10.      İpek,A., Barut,E., Gülen,H., İpek.M. 2012. Assessment of Inter-and Intra-Cultivar Variations in Olive Using SSR Markers. Sci.Agric., Vol:69, No: 5, 327-335.

11.      Mert, C., Barut, E., İpek, A. 2013. Variation in Flower Bud Differentation and Progression of Floral Organs with Respect to Crop Load in Olive. Not. Bot. Horti. Agrobo., 41(1):1-7.

12.      Teoman, S., İpek, M., Ertürk, Ü., Tangu, N.A., Durgut, E., Barut, E., Ercişli, S., İpek, A. 2017. Assessment of Genetic Relationship Among Male and Female Fig Genotypes Using Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici ClujNapoca, 45:1-7.

13.      Duran, S.T., Aghayeva, S., Akparov, Z., Mammadov, A., Asgarova, R., Uslu, O.Y., Kirikoglu, O., Duran, U.T., Ipek, M., Barut, E., Ercisli, S., Ilhan, G., Ipek, A. 2021. Genetic variation and relationships between Azerbaijani and Turkish olive genetic resources. Mol Biol Rep. 2021 Jul 21. doi: 10.1007/s11033-021-06564-x.

 

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan

1.        Eriş, A., Barut, E. 1992. Fruit Growing in Turkey. Chronica Horticulturae, 32(3):42-43.

2.        Eriş, A., Barut, E. 1992 Turkije Bakermat Van Vele Fruitsoorten Fruitteelt. 51/52:32-33.

3.        Eriş, A., Barut, E. 1994. Grape and Small Fruit Growing in Turkey. Journal of Small Fruit and Viticulture, 2(2): 3-10.

4.        Eriş, A., Barut, E. 1995. Olive Growing in Turkey. Chronica Horticulturae, 35 (1): 14-16.

5.        Barut, E. 1996. Oveview of Walnut Culture in Turkey. The Horticulturist, 5(2): 28-29.

6.        Barut,E. 1998. Raspberry Growing in Turkey. Chronica Horticulturae, 38(3):19

7.        Barut,E. 2000. Raspberry Growing in Turkey. Small Fruits Review, 1(1):57-61

8.        Barut,E. 1999.Overview of Olive Cultivars Grown in Turkey.Chronica Hort, 39(4) : 2-3

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler

1.        Eriş, A., Barut, E. 1990.The Researches on Budding and Gtafting in Walnut (J.regia L) XXIII. International Horticultural Congress, (August 27 – September 1, 1990) Firenze, Italy

2.        Eriş, A., Barut, E. 1991. Growth Regulators Used for Decreasing the Severity of Alternate Bearing in Olive. OLEA, No.21. Information Bulletin of the European Coopertive Research Network on Olives (September 10-13, 1991) Zeytincilik Araştırma Enstitüsü, Bornova, İzmir, Türkiye (Eight Consultation).

3.        Eriş, A., Soylu, A., Barut, E., Dalkılıç, Z. 1994. A Research on the Selection of Cornel.Progress in Temperate Fruit Breeding. EUCARPIA Fruit Breeding Section Meeting, (August 20 – September 3, 1993), Wadenswil, Switzerland, 77 (1-2): 207 – 210.

4.        Eriş, A., Barut, E. 1993. Decreasing Severity of Alternation Using Girdling and Some Plant Regulators in Olive. Acta Horticulturae, 329: 131 – 133. Seventh International Symposium on Plant Growth Regulators in Fruit Production, (June 14 –19, 1992) Jerusalem, Israel .

5.        Eriş, A., Türk, R., Barut, E. 1994. Effects of Different Growth Regulators on Fruit Maturity in Olive “cv.Gemlik”. XXIVth International Horticultural Congress, (21-27 August, 1994) Kyoto, Japan.

6.        Barut,E. 1999. Almond Growing in Bursa Vicinity. XI. G.R.E.M.P.A. Meeting on Pistachios and Almonds (September 1-4,1999), Şanlıurfa, Turkey (Abstract Book)

7.        Barut,E. 2001. Different Whip Grafting Methods on Walnut. Acta Horticulturae. 544:511-513, Fourth International Walnut Symposium (September 12-16,1999), Bordeaux,France .

8.        Barut,E. 2002. Globalization and Agriculture in Turkey . World Agriculture Forum,International Conference of Local Goverments, Gyeongju, South Korea,89-92

9.        Barut,E., Ertürk,Ü. 2004. A Research on Flower Bud Initiation and Development in Olive cv.”Gemlik”. 5th International Symposium On Olive Growing (27 September-2 0ctober 2004), İzmir, 219.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.        Barut, E. , Eriş, A. 1987. Cevizlerde Sürgün ve Durgun Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Bahçe, 16 (1-2): 3 -11.

2.        Eriş, A., Barut, E. 1988. Cevizlerde Kontrollü Şartlarda Yapılan Değişik Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma.. Bahçe, 17 (1-2); 12 -16.

3.        Eriş, A., Barut, E. 1989. Cevizlerde (Juglans regia L.) Kanamanın Şiddetinin Değişimi Üzerine Bir Araştırma., Bahçe, 18 (1-2); 3 -7.

4.        Eriş, A., Soylu, A., Barut, E. 1989. Ethephon Uygulamalarının Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Kopma Kuvveti Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1987)6: 99 – 108.

5.        Barut, E., Eriş, A. 1990. An Investigation on the Comparison of European Community Countries and Turkey by Fruit Growing. Agro – Teknik, 1 (5): 65-71.

6.        Barut, E., Eriş, A. 1993. Gemlik Zeytin Çeşidinde Bilezik Alma, Seyreltme ve Büyümeyi Düzenleyici Kimyasal Maddelerin Verim, Kalite ve Periyodisiteye Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Doğa, 17 (1993); 953 – 970.

7.        Barut, E. 1995. Yeşil Olarak Hasat Edilen Gemlik Zeytin Çeşidinde Kinetin Uygulamalarının Antosiyanin Oluşumu Üzerine Etkileri.Derim, 12 (2): 55-60.

8.        Barut, E. 1995. Zeytinde Değişik Hasat Zamanlarının Periyodisiteye Etkileri. Derim, 12 (2): 79-83.

9.        Barut, E. 1995. Zeytinde Mekanik Hasat. Marmara’da Tarım, 64: 4-8.

10.      Barut, E. 1995. Gelecekte Bahçe Bitkilerinde Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı. Derim, 12(3): 141-144.

11.      Barut, E., Akbudak, B., Eriş, A. 1995. Bazı Çilek Çeşitlerinde Yavru Bitkilerin Köklenme Kabiliyetleri.Derim, 12 (4): 164-171.

12.      Eriş, A., Barut, E. 1996. Plant Growth Regulators Used for Decreasing the Severity of Alternate Bearing in Olive. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler Serisi, No:15,11s.

13.      Barut, E. 1997. Effects of Training Method, Light and Fruit Load on Photosynthesis and Transpiration in Apple. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1996)12:11-17.

14.      Barut, E. 1997. Çileklerde CO2 Uygulamalarının Bitkinin Vegetatif ve Generatif Gelişimi Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1996)12:19-23.

15.      Barut,E. 1997. Bursa’da Ahududu Yetiştiriciliği  ve Sorunları. Marmara’da Tarım, 68:20-25.

16.      Barut, E. 1997. Damla Sulama Sistemi ile İçinde Blahton ve Kum Bulunan Saksılarda Yetiştirilen Çileklerde Kalsiyum İçeren ve İçermeyen Besin Çözeltilerinin Vegetatif ve Generatif Gelişme Üzerine Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (1996)12:25-30.

17.      Barut,E. 1998. Ahududu Yetiştiriciliği. Marmara’da Tarım, 71:32-38

18.      Barut,E. 1999. Bursa’nın Gemlik Yöresindeki Zeytin Ağaçlarında Uygulanan Değişik Hasat Metotları Üzerine Bir İnceleme. Derim, 16(2):49-58.

19.      Barut,E. 1999. Nektarin Yetiştiriciliği. Derim, 16(3):119-136

20.      Barut,E. 1999. Kirazlarda Hasat Öncesi Görülen Meyve Çatlaması ve Çatlama Oranını Azaltma Yöntemleri. Derim, 16(3):137-143

21       .Barut,E. 1999. Bursa İlinde Sofralık Zeytin İşleme Potansiyeline Genel Bir Bakış. TİGEM, 13(70):7-10.

22.      Barut,E. 2000. Nektarin Yetiştiriciliği. Marmara’da Tarım, 72:27-34.

23.      Barut,E., Ertürk,Ü. 2002. Gemlik Zeytin Çeşidinde Çiçek Tomurcuğu Farklilaşması ve Gelişimi Üzerine Bir Araştırma. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2002), 16:29-35

24.      Türkeli,Y., Barut,E. 2003. M9 ve MM106 Anacı Üzerine Aşılı Granny Smith Elma Ağaçlarında Kimyasal Seyreltme. Bahçe Dergisi, 32(1-2):23-33.

25.      Barut,E. 2004. Dünya ve Türkiye’de Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği ve Ticareti. Türktarım Dergisi, 156: 60-67.

26.      Barut,E. 2005. Bektaşi Üzümü Yetiştiriciliği. Türktarım Dergisi, 162:56-59.

27.      Yıldız,D., Barut,E. 2006. Böğürtlende Mikro Çoğaltım Çalışmaları. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1) : 25-31.

28.      Türkben,C.,Barut,E.,İncedayı,B. 2009. Investigation on Population of Blueberry (Vaccinium myrtillus L) in Uludag (Mount Olympus) in Bursa, Turkey. Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 2008, 21(1):41-44.

29.      Türkeli,Y., Barut,E. 2010. Bodur ve Yarı Bodur Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Ağaçlarında BA (Benzyladenine) Uygulamasının Meyve Seyreltmesi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Alatarım Dergisi, 9(1):37-44.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanan Bildiriler

1.        Barut,E. 1999.Değişik Nektarin Çeşitlerinin Bursa Yöresine Adaptasyonu. Türkiye III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14-17 Eylül 1999), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara, 729-732.

2.        Barut,E. 1999. Değişik Ahududu Çeşitlerinin Bursa Yöresine Adaptasyonu. Türkiye

3.        III.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14-17 Eylül 1999), Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara. 733-735.

4.        Barut,E., Eriş, A. 2000. ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinde Potasyum Humat’ın Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri . Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu(6-9 Haziran 2000), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri, Bursa, 351-355.

5.        Barut,E., Eriş,A. 2000. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Değişik Zeytin Çeşitlerinin Periyodisideye Eğilimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu(6-9 Haziran 2000), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri, Bursa, 356-360.

6.        Barut,E. 2000. Bursa İlinin Değişik Yörelerinde Yetiştirilen ‘Gemlik’ Zeytin Çeşidinde Meyvelerin Kimyasal Bileşimleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu (6-9 Haziran 2000), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri, Bursa, 361-365.

7.        Barut,E. 2000. ‘Gemlik’ ve ‘Çelebi’ Zeytin Çeşitlerinde Değişik Hasat Metotlarının Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Türkiye I. Zeytincilik Sempozyumu (6-9 Haziran 2000), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri ve Gıda Mühendisliği Bölümleri, Bursa, 406-411.

8.        Türkben,C., Barut,E., Malyer,H., Karaman,B., Durgut,E. 2007. Uludağ (Bursa)’daki Yaban Mersini (Vaccinium myrtillus L) Popülasyonları Üzerinde İncelemeler. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (14-16 Eylül 2006), Tokat, 136-140.

9.        Mert,C., Barut,E., Uysal,T. 2009. Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Elma Çeşitlerinin Stoma Morfolojilerinin Araştırılması. 1. Ulusal Elma Sempozyumu, (20-22 Ekim 2009, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman), Bildiri Özetleri.

10.      Barut,E., İpek,A., Gülen,A. 2009. AFLP Markırları Kullanılarak Bazı Böğürtlen (Rubus spp.) Çeşitleri Arasındaki Genetik Farklılığın Belirlenmesi. 3.Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (10-12 Haziran 2009), Bildiriler Kitabı, 211-215.

11.      Barut,E., Gülen,H.,Cansev,A., Kesici,M. 2011. Bursa İlinin Meyve Potansiyeli. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Bursa 3. Kent Sempozyumu (29-30 Nisan 2011), Bildiriler Kitabı, 82-87.

12.      E. Barut, H. Gülen, A. Cansev, S. Ergin, M. Kesici. 2011. Marmara Meyveciliği.  6.Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa) Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 16059 Görükle, Bursa

13.      Eriş, A., Soylu, A., Barut, E. 1991. Cevizlerde Aşı Uygulamalarının Başarısına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir İnceleme. Türkiye I. Fidancılık Sempozyumu (26-28 Ekim 1987) Tokat. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara, 223-233.

14.      Eriş, A., Barut, E. 1992. Gemlik zeytin Çeşidinde Bilezik Alma ve GA3 Kombinasyonlarının Periyodisiteye Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (13 – 16 Ekim 1992) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir, 1: 159 – 163.

15.      Eriş, A., Soylu, A., Barut, E. Dalkılıç, Z. 1992. Bursa Yöresinde Yetişmekte Olan Kızılcık Çeşitlerinde Seleksiyon Çalışmaları. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (13-16 Ekim 1992) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir, 1:503 – 507.

16.      Eriş, A., Türk, R., Barut, E. 1995. Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Olgunlaşması Üzerine Değişik Büyümeyi düzenleyici Maddelerin Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, (3-6 Ekim 1995) Adana, Cilt: 1, 716-720.

17.      Barut, E., Eriş, A. 1995. “Gemlik” Zeytin Çeşidinin Bazı Organlarındaki Karbonhidrat Değişimleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, (3-6 Ekim 1995), Cilt:1,721-725 .

18.      Akbudak, B., Eriş, A., Barut, E. 1995. Bazı Badem Çeşitlerinde Değişik Aşı Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (3-6 Ekim 1995),Çukurova Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Adana, Cilt:1, 389-393.

19.      İpek,A., Barut,E., Gülen,H., İpek.M. 2012. Assessment of Inter-and Intra-Cultivar Variations in Olive Using SSR Markers. Sci.Agric., Vol:69, No: 5, 327-335.

20.      Cansev,A., Gülen,H., İpek,M., Barut,E. 2012. Determination of Non – Phytotoxic oses of Glycine Betaine and Choline in Olea europaea L. 15th European Congress on Bioteechnology (23-26 September 2012, İstanbul), New Biotechnology, Vol: 29, Abstract.

21.      Ercisli,S., Bencic,D., İpek,A., Barut,E., Liber,Z. 2012. Genetic Relationships Among Olive (Olea europaea L.) Cultivars Native to Croatia and Turkey. Journal of Applied Botany and Food Quality, 85: 144-149.

 

Diğer Yayınlar

1.        Barut, E. 1995. Meyvecilik (Erik). Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 264-276.

2.        Barut,E. 1995. Meyvecilik (Kayısı). Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 277-286

3.        Barut,E. 1995. Meyvecilik(Zeytin). Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 287-306

4.        Eriş, A., Barut, E. 2000. Ilıman İklim Meyveleri – I. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 6, 226 s.

5.        Onur,C., Türemiş,N., Derin,K., Ağaoğlu,Y.S., Çelik,M., Ercişli,S., Kurt,H., Özdemir,E., Polat,İ., Ataseven Işık,E., Barut,E., Güleryüz,M., Eşitken,A., Ayanoğlu,H., Bahar, E.,Demirtaş,İ., Atasay,A., Kaşka,N., Ilgın,M., Öztürk,B., İslam,A., Akbulut,M., Macit,İ., Cangı,R., Kaplan,N., Bilginer,Ş., Demirsoy,L., Gerçekçioğlu,R., Koç,A., Demirsoy,H.,Türkoğlu,N., Kazankaya,A., Yılmaz,H., Erenoğlu,B., Çelik,S., Doğan,İ. 2004. Frenküzümü, Ahududu ve Böğürtlen Çeşit Islahı, Sonuç Raporu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya, 58 s.

6.        Barut, E. 2008. Meyvecilik Tekniği ( Genel Meyvecilik, Ed: R. Gerçekçioğlu, Ş.Bilginer, A.Soylu), Nobel Yayınları, 1280: 107-153.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [5.181]