31. Madde Ek Sınav Başvuruları Hakkında Duyuru

31. Madde Ek sınav başvuruları Arkeoloji Bölüm sekreterliğine yapılacaktır.

Başvuru tarihi 03 Temmuz 2024 olup başvuru bitim tarihinden sonra sınav saatleri duyurulacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

SINAV TARİHİ: 10 Temmuz 2024

 

Ek sınav
MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine
getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir:
a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok
olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav
hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından yararlanılabilmesi için
öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir.
b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan
öğrencilere, GANO’sunu yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir.
(2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait
bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir.
(3) Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için,
bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 iş günü içinde, dersin
verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Sınava katılmaları uygun görülen
öğrenciler ilgili kurul tarafından belirlenir.
(4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde sadece bir
defa 
yararlanabilir.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [02-Tem-2024 08:21]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Tem-2024 08:21]

Duyuru Görüntüleme : [95]