Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Başvuruları

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında bölümüzde Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrencilerin başvuru tarihleri 16-23 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurmak isteyen öğrencilerimizin en geç 23 Ekim 2023 tarihine kadar özgeçmişleri ve not durumlarını gösteren belge (transkript) ile birlikte Arş. Gör. Dr. Hazal Çıtakoğlu'na başvurmaları rica olunur.

 

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerde aranacak şartlar:

MADDE 6- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

YÖK Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [12-Eki-2023 07:33]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Eki-2023 11:30]

Duyuru Görüntüleme : [222]