Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları Dikkatine:

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları Dikkatine:

 

Akademik teşvik yönetmeliğine göre başvuru takvimi işlemektedir. Yenilenen yönetmeliğin özellikle 3 ve 7. Maddelerinde ve tablolarında faaliyetler konusunda detaylı açıklamalar yapılmıştır, başvuruların incelenmesinde özellikle yönetmelik 7. Madde dikkatle incelenmelidir. Başvuru takvimi, kuralları, ilgili formlar, birim komisyonunun kullanacağı formlar, alan indeksi açıklaması, Senatomuzun yayınevi şartı vb. belgeler akademik teşvik sayfasında ilan edilmiştir. (http://uludag.edu.tr/akademiktesvik)

Beyan edilen faaliyetlerin belgelendirilmesi esastır ve başvurulara eklenmiş olan belgeler teşvik yönetmeliğinde aranan şartların sağlandığını göstermelidir (aranan şartlar için yönetmeliğin özellikle 7. Maddesine, ayrıca 3. Maddesi ile Tablolarına bakınız). Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başvuruların yönetmeliğe uygunluğunu incelemeli yönetmeliğe uygun olmayanları çıkarmalıdır. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Başvurulardaki noksan belgelerin tamamlanmasını başvuru sahiplerinden istemelidir.

Yöksis sistemindeki yardım dökümanında da detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Buna ilave olarak başvurucu sürecinde farklı birimlerden en çok sorulan sorularla ilgili açıklamalar altta sunulmuştur.

1- Akademik teşvik yönetmeliği madde 10-3’e göre akademik teşvik için alt puan limiti 30’dur.

2- “Alan indeksi” puanı ile “diğer indeksler” puanı arasında küçük te olsa farklılık mevcuttur. Alan indeksi tanımına uymayan indekslerin alan indeksi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. Alan indeksi konusunda detaylı açıklama akademik teşvik sayfasında bulunmaktadır.

http://uludag.edu.tr/akademiktesvik/default/duyuru/9240

Alan indeksi tanımına uymayan indeksler türüne göre “diğer indeksler” ya da “indekste taranmıyor” şeklinde tanımlanabilir. Diğer indeksler tanımının yapılabilmesi için yönetmelik madde 7.4’e göre:”Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayınlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayınlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir”. Bu belgelerden editör veya yayın kurulunun  uluslararası olması şartı için editör ya da yayın kurulunda en az bir adet yurtdışından kişi olduğunu gösterir belge gereklidir.

3- Yayın olarak sunulan makalelerin mutlaka 2018 yılında yayınlanmış ve vol no. ve sayfa no almış olması gerekir, sadece doi’si olan ancak henüz vol no ve sayfa no almamış olan makaleler geçerli sayılmamalıdır (yönetmelik madde 7.4)

4-Yönetmelik Madde 7.8’e göre atıf yapan eserin de atıf yapılan eserin de yönetmelik kapsamında değerlendirilen bir eser olması şartı vardır. Dolayısıyla;

-yönetmelikte puan verilmeyen bir esere (örneğin uluslararası sempozyumda özet bildiri, poster, tez vb.) yapılan atıf geçerli sayılmamalıdır çünkü yönetmelikte bu tip yayın (uluslararası sempozyum özet bildiri, poster, tez vb.) puanlanmamaktadır

- atıf yapan eserin yönetmelik şartlarını taşıması gerekir, örneğin bir makaleden atıf yapılmışsa bu atıf yapan makalenin mutlaka 2018 yılında yayınlanmış ve vol no. ve sayfa no almış olması gerekir, sadece doi’si olan ancak henüz vol no ve sayfa no almamış olan makalelerden yapılan atıflar geçerli sayılmamalıdır (yönetmelik madde 7.4 ve 7.8)

5- Editörlüklerde yalnız bir kez editörlük puanı alınabilmektedir (yönetmelik madde 7.4)

6- Projelerin değerlendirmeye alınması için 2018 yılında sonuç raporu kabul edilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmış olması gerekir (Madde 7.1), madde 7.1’de belirtilen şartları sağlamayan projeler puanlanmamalıdır (örneğin BAP projeleri)

7- Ulusal ve uluslararası kitapların değerlendirilmesinde Senatomuz ulusal ve uluslararası yayınevi için kriterler kabul etmiş ve bunlar hem 11.01.2019 tarihinde tüm üniversiteye mail ile duyurulmuş hem de akademik teşvik sayfasında ilan edilmiştir. Yayınevlerinin değerlendirilmesinde Senato’muz kararının dikkate alınması ve buna göre gerekli belgelerin aranması (örneğin Senato kararına göre uluslararası yayınevi için yönetmelikteki şartlara ek olarak “yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen  üniversitelerinin kataloglarında yer alan” şartını sağladığını gösterir belge aranmalıdır, ( birçok üniversitenin kütüphane birimlerinde on-line katalog sorgu imkanı bulunmaktadır)).

http://uludag.edu.tr/akademiktesvik/default/duyuru/9266

 

8- Tebliğ kapsamında sadece uluslararası sempozyumda sunulan ve tam metni yayınlanan bildirilere puan verilmektedir, bu nedenle yönetmeliğin Madde 7.9’da belirtilen şartlarını (örneğin 5 farklı ülkeden konuşmacı olması, sözlü sunum olması, katılım belgesi olması) sağladığı ve tebliğin tam metninin yayınlanmış olduğu mutlaka kontrol edilmelidir ve bunu gösterir belge aranmalıdır, poster bildiriler ya da sunulduğu halde tam metni yayınlanmamış bildiriler puanlanmamalıdır (Yönetmelik Madde 7.9)

 

9- Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayınlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz. (yönetmelik madde 7.4) Dolayısıyla:

- Proceedings ya da Sempozyum/Kongre bildiri ya da bildiri özeti kitaplarının kitap kategorisinde değerlendirilemeyeceği, bu tür bildiri kitaplarından editörlük, bölüm yazarlığı ve atıf puanlamasının “kitap” olarak yapılamayacağı

- Proceedings ya da Sempozyum/Kongre bildirilerinin “conference series” vb. şeklindeki periyodiklerde yayınlanması durumunda bu “conference series vb.” şeklinde kongre kitaplarının periyodik basımlarının “dergi” olarak kabul edilmesinin uygun olmayacağı, bu periyodik konferans kitabı yayının dergi kapsamına girmediği hususlarına dikkat edilmelidir. (yönetmelik madde 7.4)

 

10- Yöksis sistem güncellenmesi kaynaklı olarak:

-2017 yılında sunulmuş bildirilere yöksiste puan verildiği durumlar görülmüştür, yöksis teşvik yardım dökümanında da açıkça belirtildiği gibi tebliğlerin değerlendirilmesi için faaliyetin 2018 yılı içerisinde yapılmış olması şartı vardır, yöksis 2017 tebliğine puan verdiyse bu puan ve yayın faaliyet listesinden çıkartılmalıdır/silinmelidir

-1-15 Ocak 2019’dan önce giriş yapılan durumlarda ESCI indeksine yüksek puan verildiği görülmüştür, ESCI indeksinin puanı geçen yılın yönetmeliğinde yüksekti, bu yılı kapsayan yeni yönetmelikte ise diğer indeksler kategorisinde, yöksis sistem güncellenmesi yapılmadan önce (1Ocak 2019’dan önce) giriş yapıldığı durumlarda bu tip eski yönetmeliğe/sisteme göre puanlamalar varsa bunlar yeni yönetmeliğe göre değerlendirilmeye alınmalıdır, bunun için:

-yönetmeliğe göre başvurular 1-15 Ocak 2019 tarihlerinde yapılmalıydı, sisteme 1 Ocak 2019’dan önce giriş yapıldıysa güncelleme yapılması önerilir (yöksis’e girerek ilgili faaliyetin içine girip güncelle butonuna basılması gerekir)

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [16-Oca-2019]

Duyuru Görüntüleme : [1.358]