Alan İndeksleri Bilgilendirme Duyurusu

 

 

 

ALAN İNDEKSLERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA:

Üniversitemizde 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin akademik teşvik başvuruları alınmaktadır. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3-b maddesinde alan indeksleri; ‘’Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanıp YÖK tarafından onaylanan doçentlik başvurusu için kabul edilen endeksler’’ olarak belirtilmiştir. Başvurulara esas olmak üzere alan indekslerinin ÜAK sayfasından Doçentlik Başvuru şartlarından Bilim Alanlarına girilerek kontrol edilmesi gerekmektedir. Faaliyet Alan İndeksine girmiyorsa ya da ÜAK Doçentlik Başvuru şartı belgesinde Alan İndeksi belirtilmemişse “Diğer İndeksler” kategorisinde değerlendirilebilir.

Öğretim Elemanlarının başvurularında ve Birim Akademik Teşvik Komisyonlarının kontrollerinde bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3-b maddesindeki tanıma göre bir indeksin Alan İndeksi olduğunu gösterir belge AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU YAPILAN TEMEL ALAN İÇİN ÜAK WEB SAYFASINDA İLAN EDİLMİŞ OLAN ÜAK  Doçentlik Başvuru Şartları BELGESİDİR.

 

Örneğin Eğitim Bilimleri Temel Alanı için ÜAK  Doçentlik Başvuru Şartları (2018 Ekim Dönemi) belgesinin 5. Sayfasında:

Alan İndeksleri= Isı Database'e giren eğitimle ilgili indeksler: Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List”

ifadesi bulunduğu için EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALANINDA akademik teşvik başvurusu yapan öğretim elemanları alan indeksi olarak tanımlanmış olan bu indeksleri (Isı Database'e giren eğitimle ilgili indeksler: Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List) alan indeksi olarak belirtebilir. Diğer temel alanlarda başvuru yapan öğretim üyeleri kendi alanlarına ait Doçentlik Başvuru şartlarını kontrol etmelidir. Örnekteki gibi “Alan İndeksi” ifadesi ile tanımlı indeksler varsa bunlar Alan İndeksi olarak kullanılabilir. Bunun dışındaki indeksler Akademik Teşvik Yönetmeliğinin alan indeksleri tanımına (Madde 3-b) uymamaktadır, bu durumda diğer indeksler kategorisinde işaretlenebilir.

Şekil: Eğitim Bilimleri Temel Alanı için ÜAK  Doçentlik Başvuru Şartları (2018 Ekim Dönemi) belgesinin 5. Sayfası

Ek açıklama 1: üstte eğitim bilimleri için verilen tabloda Alan İndeksi tanımının dışında listelenmiş olan diğer indeksler (örneğin tablodaki ULAKBİM) Alan İndeksi olarak kabul edilemez, bazı temel alanların başvuru şartlarında ÜAK tarafından Alan İndeksi belirtilmemiştir. Alan indeksi belirtilmediyse diğer indeks olarak değerlendirilebilir.

Ek açıklama 2: her öğretim elemanı kendi temel alanındaki ÜAK Doçentlik Başvuru şartları belgesine göre alan indeksine bakmalıdır, üstteki tablodaki alan indeksleri Eğitim Bilimleri temel alanı içindir. Başka alanlardaki öğretim elemanları bu belgeye göre alan indeksi işaretlemesi yapamaz, ancak kendi alanlarının ÜAK Doçentlik Başvuru şartları belgesine göre alan indeksi işaretlemesi yapılabilir.

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Oca-2019 07:27]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [18.000]