7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANARAK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMALAR

7417 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANARAK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMALAR

  1. 26 Eylül 2022 tarihinden önce 7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvuran öğrencilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılında eğitime başlamasına, 26 Eylül – 07 Kasım tarihleri arasında başvuran öğrencilerin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılında kayıtları dondurularak 2022-2023 bahar yarıyılında eğitime başlamasına karar verilmiştir.
  1. Af kanunu kapsamında kayıtlanan öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihlerde Katkı Payı/Öğrenim Ücretini yatırmaları ve otomasyon sisteminde ders seçimi yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler bütün derslerinden muaf edilmiş olsalar bile aktif öğrenci olabilmeleri için her dönem Tez Danışmanlığı ile Uzmanlık Alan Derslerine kayıtlanmaları gerektiğine karar verilmiştir.
  1. 7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvuran öğrencilerin ilgili Anabilim Dalının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ders planına tabi tutulmasına, intibak işlemi sonucunda ders planında belirtilen dersleri, AKTS yükünü ve son senato kararına göre mezuniyet için gerekli olan yayın şartını tamamlamaları gerektiğine karar verilmiştir.
  1. 7417 Sayılı Af Kanunu kapsamında başvuran öğrencilerin 13.01.2023 tarihli Üniversitemiz Senato kararına uyarınca mezuniyette kullanılabilecek yayınlar için alınan son senato kararındaki yayın şartlarına tabi olduklarına karar verilmiştir.
  1. Af kanunu kapsamında kayıtlandıktan sonra yapılan intibak işlemi sonucunda FEN5000 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi, Tez Danışmanlığı, Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi, Seminer haricinde alması gereken ders olmayan Yüksek Lisans öğrencilerine azami 4 yarıyıl, belirtilen dersler haricinde alması gereken ders olan Yüksek Lisans öğrencilerine 6 yarıyıl süre verilmesine karar verilmiştir.  
  1. Af kanunu kapsamında kayıtlandıktan sonra yapılan intibak işlemi sonucunda FEN6002 Teknoloji Transferi AR-GE ve İnovasyon Dersi, FEN5000 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi, Tez Danışmanlığı, Doktora Uzmanlık Alan Dersi, Seminer haricinde alması gereken ders olmayan Doktora öğrencilerine azami 10 yarıyıl, belirtilen dersler haricinde alması gereken ders olan Doktora öğrencilerine 12 yarıyıl süre verilmesine karar verilmiştir.
  2. Af kanunu kapsamında kayıtlandıktan sonra yapılan intibak işlemi sonucunda FEN5000 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi ile FEN6002 Teknoloji Transferi AR-GE ve İnovasyon Dersi, Tez Danışmanlığı, Doktora Uzmanlık Alan Dersi, Seminer haricinde alması gereken ders olmayan Doktora (Lisans Derecesi İle) öğrencilerine azami 10 yarıyıl, belirtilen dersler haricinde alması gereken ders olan Doktora (Lisans Derecesi İle) öğrencilerine 14 yarıyıl süre verilmesine karar verilmiştir. 
  1. Af kanunu kapsamında kayıtlandıktan sonra Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerine 3 yarıyıl süre verilmesine karar verilmiştir. 
  1. Enstitümüzden ilişiği kesilmeden önce “Doktora Yeterlik”ten başarılı olan doktora öğrencilerin ilgili Anabilim Dalı İntibak Komisyonu’nun uygun görmesi halinde “Doktora Yeterlik”ten muaf tutulmasına karar verilmiştir. Doktora Yeterlik’ten muaf tutulan öğrencilerin FEN 6002 Teknoloji Transferi, ARGE ve İnovasyon dersi ile daha önce almadılarsa FEN5000 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi’ni almaları gerektiğine, Tez İzleme Komitesi Öneri Formu’nu Enstitümüze göndermelerine, Tez İzleme Komitesi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Tez Önerisi Savunma ve Sonuç Formlarının Enstitümüze gönderilmesine karar verilmiştir.
  1. Enstitümüzden ilişiği kesilmeden önce Enstitümüze gönderilen Tez İzleme Komitesi (TİK) Raporlarının ve 13.01.2023 tarihli Üniversitemiz Senato kararı uyarınca mezuniyette kullanılabilecek yayınların (makale, sunum, proje … vb.) geçerli olduğuna karar verilmiştir.

 

 

 

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [30-Oca-2023 07:15]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [30-Oca-2023 07:15]

Duyuru Görüntüleme : [1.115]