Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Tarih
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini gerçekleştirmek amacıyla 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü´ne bağlı olarak kurulmuştur.
Enstitüde müdür, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim dalı başkanlarının oluşturduğu Enstitü Kurulu ile enstitü müdür, müdür yardımcıları ve 3 öğretim üyesinden oluşan Enstitü Yönetim Kurulu görev yapmaktadır.
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Yüksek Lisans programı 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 25.09.1992 tarihinde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Tarih Bilim Alanı Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır.
2 Verilen Derece
Tarih Yüksek Lisans bilim alanı ikinci aşama derece sistemine tabidir. Öğrencilerin iki yıllık Yüksek Lisans eğitim planında yer alan 60 AKTS kredilik dersleri başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Dersleri başarıyla tamamlayan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisini sağlayan öğrenciler, Tarih Bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
3 Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma
2- Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ 55) gerekli puanı sağlama
3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (ÜDS, KPDS, UÜDS, TOEFL IBT en az 50, TOEFL CBT en az 130, TOEFL PBT en az 450)
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7 Program Profili
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih alanı Yüksek Lisans Programının amacı öğrenciye tarih alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için gerekli araştırma yöntemleri, değerlendirme ve analiz yeteneklerini, vazgeçilmez etik kurallar/ ilkeleri kazandırmak ve tarih alanında belirli bir uzmanlaşma sağlamaktır.
 1. Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak.
 2. Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek.
 3. Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek.
 4. Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek.
 5. Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak.
 6. Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek
 7. Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek.
 8. Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak.
 9. Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek
 10. Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak.
 11. Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak
 12. Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek.2-
Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak.14
Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak.11
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek.31
Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek.21
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek.11
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek1-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak21
Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak.23
Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak.34
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.11
Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek3-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak.
 • Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek.
 • Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak
 • Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak.
 • Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak.
 • Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Tarih Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler, Araştırma Görevlisi veya Okutman olarak üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler. Yeterli uzmanlık bilgi ve becerisine sahip oldukları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi gibi resmi kurumlar, el-yazması eserler kütüphanelerinde Bilim Uzmanı olarak görev yapabilirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek Lisans Programında öğrencilerin kayıtlı olduğu derslerden sınava girebilmesi için kuramsal derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 oranında devam etmiş olma şartı aranır. Derslerin sınavı yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Yüksek Lisans programında AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79), CC (70-74) notlarını alan öğrenciler aldıkları dersi başarmış sayılırlar. Bu notlar dışında derse devam yükümlülüğünü yerini getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) harfi verilir ve not ortalama hesabına FF olarak geçer. Uzmanlık alan dersi ve seminer çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere G (Geçer) notu verilir.
12 Mezuniyet Koşulları
Tarih Yüksek Lisans Programı ve ilişkili programların lisansüstü derslerinden 60 AKTS karşılığı ders alan, ilgili anabilim dalında hazırladığı tezi jüri karşısında başarıyla savunan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalamasına ve toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere Tarih bilimi alanında Yüksek Lisans Programı Diploması verilir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 29 41 855, E-mail: tarih@uludag.edu.tr
Program Başkanı: Prof. Dr. Saime Yüceer, Tel: +90 224 29 41 857
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere beş Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümde 2 Profesör, 2 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 4 Araştırma Görevlisi Doktor ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 12 oda, bir toplantı odası ve bir de sekreterya ofisi bulunmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5101TARİHSEL YÖNTEM VE DÜŞÜNCE Zorunlu30066
TAR5103TÜRK MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ Zorunlu30055
TAR5171SEMİNER (DERSTE) Zorunlu02055
TAR5175TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu01011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1313
Toplam3030
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5102TARİHSEL YÖNTEM VE DÜŞÜNCE: UYGULAMA METİNLERİ Zorunlu30077
TAR5104CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK AYDINLANMASI Zorunlu30066
TAR5176TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu01011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1616
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5173SEMİNER (TEZDE) Zorunlu02055
TAR5183YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu40055
TAR5191YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu0002020
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5184YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu40055
TAR5192YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu0002525
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5105ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli20033
TAR5107TANZİMAT DÖNEMİ DÜŞÜNCE AKIMLARI Seçmeli20033
TAR5109OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE ŞEHİR KURUMLARI Seçmeli20033
TAR5111OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİNİN KAYNAKLARI (TAHRİR, MÜHİMME VE NARH DEFTERLERİ) Seçmeli20033
TAR5113CUMHURİYET DÖNEMİ KAYNAKLARI Seçmeli20033
TAR5115OSMANLI PALEOGRAFYASI Seçmeli20033
TAR5117MİLLİ MÜCADELENİN EKONOMİK KAYNAKLARI Seçmeli20033
TAR5119İSLAM TARİHİ KAYNAKLARI Seçmeli20033
TAR5121TÜRK İSKAN TARİHİNE BAKIŞLAR Seçmeli20033
TAR5123ESKİÇAĞ’DA ÖNASYA’DA DEVLETLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli20033
TAR5125ESKİ DOĞU MİTOLOJİSİ Seçmeli20033
TAR5127BİZANS TARİHİ’NİN YUNANCA VE LATİNCE KAYNAKLARI Seçmeli20033
TAR5181YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli40044
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5106MODERNLEŞME VE OSMANLI DÖNEMİNDE MODERNLEŞME ÇABALARI Seçmeli20044
TAR5108GEÇ BİZANS’TAN ERKEN OSMANLI DÖNEMİNE GEÇİŞ Seçmeli20044
TAR5110OSMANLICA TARİHİ METİNLER Seçmeli20044
TAR5112OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİNİN KAYNAKLARI (KADI SİCİLLERİ, AVÂRIZ VE TEMETTUAT DEFTERLERİ) Seçmeli20044
TAR5114AVRUPA VE BALKANLARDA DİN VE ULUSALCILIK (19.YY.) Seçmeli20044
TAR5116TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ İNCELEMELERİ Seçmeli20044
TAR5118CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ Seçmeli20044
TAR5120ANADOLU SELÇUKLULARI TARİHİ Seçmeli20044
TAR5122ESKİBATI TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli20044
TAR5124OSMANLI KURUMLARININ DEĞİŞİM SÜREÇLERİ (17.- 18. YÜZYILLAR) Seçmeli20044
TAR5126YUNAN VE ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli20044
TAR5182YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli40044
 
Genel Seçmeli Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
TAR5380TARİH BİLİMİNDE YÖNTEM Seçmeli2007.57.5
TAR5381GENEL TÜRK TARİHİ Seçmeli2007.57.5
TAR5383OSMANLI TÜRKÇESİNİN TEMELLERİ Seçmeli2007.57.5
TAR5383OSMANLI TARİHİ(1299-1683) Seçmeli2007.57.5
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi