Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Felsefe
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1990 yılında kurulmuştur. Bölümün başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Cevizci yürütmektedir. Felsefe Bölümü öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak felsefi bakış kazandırma görevini üstlenmiştir.
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren iki aşamalı olarak uygulanacak olan yeni Üniversite Giriş Sınav Sistemine göre, TM 3 puan türünden Lisans öğrencisi alacaktır. YÖK´ün uyguladığı yeni sisteme göre, Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, talep ettikleri taktirde, 2 dönem İngilizce Hazırlık Programı´nda okuma olanağına sahip olacaklardır.
Bölüm, öğrencilerine, kayıt döneminden itibaren, yer aldıkları dönem itibariyle bir Akademik Danışman tayin etmekte; Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında öğrencilerini desteklemekte; Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları´nda son derece etkin bir rol oynamaktadır. Bunun yanında, Üniversite´nin diğer bölümlerinden Felsefe Dersleri almak isteyen öğrenciler için Genel Seçmeli Dersler adı altında geniş bir yelpazede Felsefe Dersleri sunan Bölüm, ayrıca, Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Yine, Üniversite´nin Öğrenci Toplulukları arasında son derece önemli bir yere sahip olan Felsefe Topluluğu´na Akademik Danışmanlar eşliğinde destek veren Bölüm, gerek Üniversite´nin diğer bölümlerine gerekse de Felsefe Bölümü´ne mensup öğrencilere felsefe ile bütünlüklü bir ilişki kurma olanağının zeminin tesis etmeye çalışmaktadır.
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Philosopher´s Index, Index Islamicus, IndexCopernicus ve MLA Bibliography tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Uludağ Felsefe Derneği (UFED)" adı altında çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.
2 Verilen Derece
Felsefe bölümü yükseköğretimde 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe alanında Lisans derecesine sahip olunur
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesinde, adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Felsefe alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7 Program Profili
UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Programının eğitim amacı felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefî bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir
 1. Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 2. Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 3. Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 4. Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 5. Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 6. İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
 7. Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 8. Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 9. Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.11
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.11
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.11
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.11
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.2-
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.2-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.-
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak1,22
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.22
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.1,21
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.1,2-
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.1,21
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak-
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.3-
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak22
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.2-
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.11
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.1,2-
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.2,32
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.2-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak11
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.3-
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.31
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.1-
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.1,2,3-
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.11
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.13
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.1-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak1-
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.1,3-
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak3-
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.1-
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.1-
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.1-
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak3-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.1,2,32
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.1,23
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.4,54
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak-
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.1,2-
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak1,2-
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.2-
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.15
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.2-
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak1,2-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.1,2-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.14
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar pedagojik formasyon alarak ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi görerek de akademik kariyer yapabilirler. Kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda aldıkları felsefi bakış açısıyla halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam yazarlığı, yazılı ve görsel medyada editör, eleştirmen, yabancı dil düzeyine göre çevirmenlik gibi diğer mesleklere de yönelebilirler
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gerekir. Dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz, seminer vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % .50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Ogün Ürek
E-Posta:ogunurek@uludag.edu.tr
Telefon: (0224) 29 41831
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 ÖYP´li Araştırma Görevlisi ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim, (2010-2011 yılından itibaren) Lisans II. Öğretim, (1990 yılından itibaren) Yüksek Lisans ve (2004 yılından itibaren) Doktora programları sunmakta; bunlara ek olarak (2010-2011 yılından itibaren de) "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamında Araştırma Görevlisi istihdam etmektedir

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS1001FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu30044
FLS1011ESKİ ÇAĞDA FELSEFE Zorunlu30055
FLS1017MANTIĞA GİRİŞ Zorunlu20044
FLS1025ESKİ ÇAĞ FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu20033
PSİ1071PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu30044
SSY1071SOSYOLOJİYE BAŞLANGIÇ Zorunlu30044
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS1002FELSEFE KAVRAMLARI Zorunlu30055
FLS1008DEĞER FELSEFESİ Zorunlu20033
FLS1012ORTAÇAĞ VE RÖNESANSTA FELSEFE Zorunlu30055
FLS1026ORTAÇAĞ FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu20033
PSİ1072PSİKOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu30044
SSY1078SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30044
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS200317. YÜZYILDA FELSEFE Zorunlu40088
FLS2007BİLGİ FELSEFESİ Zorunlu30066
PSİ2077SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu30044
SSY2007SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu30044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS200418. YÜZYILDA FELSEFE Zorunlu40066
FLS2006ETİK Zorunlu30055
PSİ2074ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu20044
SSY2008SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu30055
ATA202ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
Genel Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli108
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli108
Toplam3238
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS3001VARLIK FELSEFESİ Zorunlu20044
FLS300319. YÜZYILDA FELSEFE I Zorunlu30055
FLS3007MANTIK I Zorunlu30055
PSİ3079KİŞİLİK KURAMLARINA GİRİŞ Zorunlu20044
SSY3079KENT VE TOPLUM Zorunlu20044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS300419. YÜZYILDA FELSEFE II Zorunlu30066
FLS3008MANTIK II Zorunlu30055
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
PSİ3072PSİKOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu30066
SSY3074ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Zorunlu20033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS400120. YÜZYILDA FELSEFE I Zorunlu40066
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli2424
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS400220. YÜZYILDA FELSEFE II Zorunlu40066
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli2424
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101İNGİLİZCE I Zorunlu20022
YAD111ALMANCA Zorunlu20022
YAD121FRANSIZCA I Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102İNGİLİZCE II Zorunlu20022
YAD112ALMANCA II Zorunlu20022
YAD122FRANSIZCA II Zorunlu20022
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS2001BİLİM FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS202517.YÜZYIL FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli20044
FLS2027MİTOLOJİK DÜŞÜNCE VE FELSEFE Seçmeli20044
FLS2053SANAT ESERLERİNDE FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli20044
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS2002ÖZGÜRLÜK SORUNU Seçmeli20044
FLS202618.YÜZYIL FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli20044
FLS2054İSLAM DÜNYASINDA FELSEFE Seçmeli20044
FLS2056BİLİM TARİHİ Seçmeli20044
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS 3093SİNEMA FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli20044
FLS3005SANAT FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3057LATİNCE I Seçmeli20044
FLS3059ESKİ YUNANCA I Seçmeli20044
FLS3083ZİHİN FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3087YAPISALCILIK Seçmeli20044
FLS3095KLASİK POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3097FELSEFE VE EDEBİYAT I Seçmeli20044
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS 3090FELSEFE VE EDEBİYAT II Seçmeli20044
FLS 3092MODERN POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3006İNSAN FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3062LATİNCE II Seçmeli20044
FLS3064ESKİ YUNANCA II Seçmeli20044
FLS3066DİL FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS3070SİNEMA VE FELSEFE Seçmeli20044
FLS3072FELSEFEDE ELEŞTİRİ Seçmeli20044
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS 4085ÇAĞDAŞ POLİTİKA FELSEFESİ I Seçmeli20044
FLS4007FELSEFEDE METİN ÇÖZÜMLEMESİ I Seçmeli20044
FLS4027EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS4029FEMİNİST TEORİLER I Seçmeli20044
FLS4055FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli20044
FLS4059BİTİRME ÇALIŞMASI I Seçmeli20044
FLS4061FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME I Seçmeli20044
FLS4065HUKUK FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS4067SECİLMİŞ METİNLER I Seçmeli20044
FLS4069LATİNCE III Seçmeli20044
FLS4071ESKİ YUNANCA III Seçmeli20044
FLS4077FENOMENOLOJİ Seçmeli20044
FLS4079ELEŞTİREL TEORİ Seçmeli20044
FLS4081TARİH FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli20044
FLS4083VAROLUŞÇULUK Seçmeli20044
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FLS 4092ÇAĞDAŞ POLİTİKA FELSEFESİ II Seçmeli20044
FLS4008FELSEFEDE METİN ÇÖZÜMLEMESİ II Seçmeli20044
FLS4030FEMİNİST TEORİLER II Seçmeli20044
FLS4032UYGULAMALI ETİK Seçmeli20044
FLS4036DEMOKRASİ TEORİLERİ Seçmeli20044
FLS4060BİTİRME ÇALIŞMASI II Seçmeli20044
FLS4062FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME II Seçmeli20044
FLS4066SEÇİLMİŞ METİNLER II Seçmeli20044
FLS4068TÜRKİYEDE FELSEFE Seçmeli20044
FLS4070LATİNCE IV Seçmeli20044
FLS4074ESKİ YUNANCA IV Seçmeli20044
FLS4080ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli20044
FLS4082TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli20044
FLS4086GÜNÜMÜZDE FELSEFE Seçmeli20044
FLS4090İNSAN HAKLARI Seçmeli20044
 
Genel Seçmeli Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ARK0505MİTOLOJİ Seçmeli30044
ARK0507ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli30044
ARK0508ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli30044
ARK0509ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli30044
ARK0512ROMA MİMARİSİ Seçmeli30044
ARK0514ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli30044
ARK0516ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli30044
ARK0517ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli30044
ARK0518ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli30044
ARK0519ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli30044
ARK0520ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli30044
ARK0521ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli30044
BEB4001FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli20033
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20033
BEB4003PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4005BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4007TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4009KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4011ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli20033
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20033
BEB4013ESKRİM EPE-I Seçmeli20033
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20033
BEB4015TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli20033
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20033
BEB4017TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ-I Seçmeli20033
BEB4018TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli20033
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4025TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli20033
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4027EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli20033
BEB4028EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli20033
BEB4029VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4030VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli20033
BYL0501BİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli20033
BYL0502ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli30055
BYL0502ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli20033
BYL0503BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli20033
BYL0504EVRİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli20033
BYL0505GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli20033
BYL0506TÜRKİYE'DE BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli20033
BYL0507EGZOTİK HAYVANLAR BİYOLOJİSİ Seçmeli20033
BYL0508TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli20033
BYL0509TIBBİ BİTKİLER Seçmeli20033
BYL0510GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli30055
BYL0512ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli30055
BYL0514GENETİK VE TOPLUM Seçmeli30055
BYL0515BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli30055
BYL0516BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli30055
BYL0517DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli30055
BYL0518GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli30055
BYL0519EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli20033
BYL0520SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli20033
BYL0521SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli30055
BYL0522BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli20033
BYL0523İLK YARDIM Seçmeli12033
BYL0525PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli30055
BYL0527İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli30055
BYL0529PALEOBOTANİK Seçmeli30055
BYL0531DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli30055
FLS 0525BİLİM TARİHİ I Seçmeli20033
FLS 0526BİLİM TARİHİ II Seçmeli20033
FLS0501FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli30044
FLS0505FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli20033
FLS0511CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli30044
FLS0512İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli30044
FLS0514FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli20033
FLS0515İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli30044
FLS0516FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli30044
FLS0523BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli20033
FLS0524ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli20033
FLS0528BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli20033
FZK0507WEB TASARIMI I Seçmeli20055
FZK0508DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli20055
FZK0509DOĞANIN SIRLARI Seçmeli20055
GSB0501KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli30055
GSB0502SANAT BİLİNCİ Seçmeli30033
GSB0503MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0504MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0505TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0506TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0508GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli12033
GSB0510FOTOĞRAF II Seçmeli10233
KIM0501KİMYA VE TOPLUM Seçmeli30044
KIM0502ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli30044
KIM0503ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli30044
KIM0504KİMYA TARİH Seçmeli30044
KIM0505TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli30044
KIM0508BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli30044
KIM0510KİMYASAL RİSKLER Seçmeli30044
MAT0503LİNEER CEBİR I Seçmeli30044
MAT0504LİNEER CEBİR II Seçmeli30044
MAT0505SOYUT MATEMATİK I Seçmeli30044
MAT0506SOYUT MATEMATİK II Seçmeli30044
MAT0515BİLGİSAYAR İLE MATEMATİK Seçmeli30044
MAT0515BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli10244
MAT0516MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli30044
MAT0535MATEMATİK TARİHİ Seçmeli30044
MAT0536YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli30044
MAT0538VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli30044
MBG0501ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli20044
MBG0502MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli20044
MBG0503MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli30055
MBG0504GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli30055
MBG0505İNSAN GENETİĞİ Seçmeli30044
MBG0506PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli20033
PSİ0502PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli20044
PSİ0503GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli30066
PSİ0508ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli20044
PSİ0509SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli30066
SAT0501ANADOLU SANATI I Seçmeli20044
SAT0504ANADOLU SANATI II Seçmeli20044
SAT0505ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli20044
SAT0508BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli20044
SAT0509ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli20044
SAT0510ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli20044
SAT0511MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli20044
SAT0512ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli20044
SSY0504TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli20033
SSY0507KÜRESELLEŞMENİN TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli20033
TDE0501GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli20044
TDE0502DİKSİYON Seçmeli20033
TDE0503TÜRK TİYATROSU Seçmeli20044
TDE0504BATI EDEBİYATI Seçmeli20044
TDE0504BATI EDEBİYATI Seçmeli20044
TDE0505ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli20044
TDE0506ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli20044
TDE0510ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli20044
TRH0501KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli20044
TRH0502ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli20044
TRH0503TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli20044
TRH0504TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli30055
TRH0505ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli20044
TRH0506UYGARLIK TARİHİ Seçmeli20044
TRH0507CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli20044
TRH0508I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli30044
TRH0509LATİNCE (GRAMER) Seçmeli30044
TRH0510LATİNCE (METİNLER) Seçmeli20044
TRH0511ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli30044
TRH0512ÇAĞDAŞ YUNANCA (METİNLER) Seçmeli20044
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi