Ders Öğretim Planı
1 Dersin Adı:
2 Dersin Kodu:
3 Dersin Türü:
4 Dersin Seviyesi:
5 Dersin Verildiği Yıl:
6 Dersin Verildiği Yarıyıl:
7 Dersin AKTS Kredisi:
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta):
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) :
10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) :
11 Dersin Önkoşulu:
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar: Yok
13 Dersin Dili:
14 Dersin Veriliş Şekli:
15 Dersin Koordinatörü:
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin WEB Adresi:
19 Dersin Amacı:
20 Dersin Öğrenme Kazanımları:
21 Dersin İçeriği:
Hafta  Teorik Uygulama
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:
23 Değerlendirme    
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
Kısa Sınav
Ödev
Yıl Sonu Sınavı
Toplam
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
Finalin Başarıya Oranı
Toplam
Açıklama
24   AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler
Uygulamalı Dersler
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Projeler
Arazi Çalışmaları
Arasınavlar
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavları
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 saat
Dersin AKTS Kredisi
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
ÖK: Öğrenme kazanımlar    PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük   3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek