Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Müzik Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü olarak kurulmuş; 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü adını almıştır. Başlangıçta üniversitenin 152 Evler Yerleşkesinde eğitim veren Bölüm, 1998 yılında YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde uygulamaya koyduğu yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Resim-İş Eğitimi Bölümü ile bir araya getirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında birleştirilmiş ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını almıştır.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2007 yılında Görükle Yerleşkesinde özel olarak tasarlanan ve yaptırılan yeni binasına taşınmıştır. Yeni binaya, Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından, ülkemizde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum olarak Ankara’da 1924 yılında açılan okulun anısına “Musiki Muallim Mektebi–1924” adı verilmiştir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kuruluş sırasına göre Türkiye’de 4.sıradadır ve 1981 yılından bu yana eğitim vermektedir. 1 Profesör, 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 13 Öğretim Görevlisi, 5 Okutman, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman olmak üzere 31 kişilik güçlü bir akademik kadrosu vardır. Bilimsel ve sanatsal açıdan ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler gerçekleştirmekte, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya, Macaristan, Almanya’da eğitim görmektedirler.
2 Verilen Derece
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, yüksek öğretimde Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program yeterliklerini yerine getirip başarı ile mezun olan adaylar Lisans derecesine sahip olurlar ve Müzik Öğretmeni olma hakkını kazanırlar.
3 Derecenin Düzeyi
Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Müzik Eğitimi Anabilim Dalına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmiş ve sınav kılavuzunda gösterilen taban puanın üzerinde puan almış olmaları gereklidir.
Bu özelliği taşıyan lise ve dengi okul mezunu adaylar Özel Yetenek Sınavına alınırlar. Sınav Müziksel İşitme, Ses ve Çalgı dallarında yapılır. Kontenjan 40 öğrencidir. Asıl listede yer alanlar kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekleri çağrılır.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında Lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin, programda almaları gereken derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinde en az 2.00 olması gereklidir.
7 Program Profili
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. Öğretim Programı bulunmamaktadır.
Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, öğrenci gelişimi ve öğrenme konusunda bilgili, Müzik Öğretimi Yöntem ve Teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama ve uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, yaratan, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik, ve eleştirel düşünebilen seçkin müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Lisans Programının yanında, konser, bilimsel toplantılar, uygulamalı çalışmalar düzenlenir. Öğretmen adaylarının bireysel, küçük gruplar ve topluluk içinde bu etkinliklere katılmaları sağlanır. Diğer üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışı bağlantı kurularak bu gelişim güçlendirilir ve pekiştirilir.
 1. Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 2. Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 3. Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 4. Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 5. Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 6. Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 7. Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 8. Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 9. Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 10. Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 11. Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 12. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.1,2-
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1,2-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1,2-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1,2-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1,2-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1,2-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1,2-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1,2-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1,2-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1,2-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.1,2,3-
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1,2,3-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1,2,3-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1,2,3-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1,2,3-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1,2,3-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1,2,3-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1,2,3-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2,3-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1,2,3-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1,2,3-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.1,2,3-
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1,2,3-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1,2,3-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1,2,3-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1,2,3-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1,2,3-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1,2,3-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1,2,3-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2,3-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1,2,3-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1,2,3-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.1,2,3,4,5-
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1,2,3,4,5-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1,2,3,4,5-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1,2,3,4,5-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3,4,5-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1,2,3,4,5-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1,2,3,4,5-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1,2,3,4,5-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2,3,4,5-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1,2,3,4,5-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2,3,4,5-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2,3,4,5-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2,3,4,5-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1,2,3,4,5-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1,2,3,4,5-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2,3,4,5-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.1,2-
Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.1,2-
Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.1,2-
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.1,2-
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2-
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.1,2-
Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.1,2-
Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.1,2-
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.1,2-
Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.1,2-
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek1,2-
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak1,2-
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek1,2-
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.1,2-
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.1,2-
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Çalgıların fiziksel özelliklerini tanıyıp, bakım ve onarımını gerçekleştirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme; müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri ile ilgili donanımlı olmak.
 • Müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına piyano ile eşlik yapabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çokseslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Müzik Öğretmenliği programını tamamlayanlar Müzik Öğretmeni olurlar. Resmi-Özel İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Sözleşmeli olarak okul öncesi eğitimi kurumlarında çalışan çok sayıda Müzik Öğretmeni vardır. Ayrıca özel dersler vermek ya da ticaret ile uğraşmak gibi olanaklar da bulunmaktadır.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Lisansüstü programlara aday olabilirler. Bunun için adayların ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları gereklidir. Bu koşulları yerine getiren adaylar lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Öğrenci dönemsel ders yükünü aşmadan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca başarı düzeyine göre üst yarıyıl derslerine yazılma hakkı da vardır. Eğitim Güz, Bahar ve gerektiğinde Yaz Dönemi için planlanır.
Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70’ine; uygulamalı derslerin %80’ine devam etmesi gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, ödev, küçük sınavlar vb.) %50, yarıyıl sonu sınavı %50 olarak değerlendirilerek başarı durumu belirlenir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma ve o ders için başarı notu ortalamasının 50 olma zorunluluğu vardır.
Bir dersten harf notu karşılığı olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar. DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler koşullu başarılı sayılırlar. Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2.00 olması durumunda koşul kalkar ve öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gereklidir.
12 Mezuniyet Koşulları
Müzik Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, Öğretmenlik Uygulaması dersini başarıyla tamamlamak gereklidir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:Prof.İsmail BOZKAYA
Tel:+90 0224 294 09 41
Email:ibozkaya@uludag.edu.tr
Bologna Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hatice Onuray EĞİLMEZ
Tel:+90 224 294 09 48
Email: hegilmez@uludag.edu.tr
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: 0224 294 09 42
Adres: Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi/ BURSA
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 30 yılı aşkın deneyimi ve birikimi ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Kendisine ait özgün bir binada; çalgı çalışma odaları, bireysel ders sınıfları, ofisleri, konser salonu, çalgı bakım onarım atölyesi ve zengin demirbaşları ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Güçlü akademik kadrosu ile verdiği eğitim kamuoyu tarafından bilinmekte ve takdir görmektedir. Ayrıca öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurt dışı üniversitelerde öğrenim görme; başarı durumuna göre üst yarıyıllardan ders alarak 4 yıllık programı 3-3,5 yılda bitirebilme; Yan Dal eğitimi ile ilgi duydukları alanda sertifika alabilme ve yine ilgi duydukları ikinci bir branş seçerek İkinci Diploma alma olanağına sahiptirler.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB1003EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu30044
MUZ1001PİYANO I Zorunlu10033
MUZ1003BİREYSEL ÇALGI I Zorunlu10033
MUZ1009BİREYSEL SES EĞİTİMİ I Zorunlu10022
MUZ1013MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA I Zorunlu22055
MUZ1017ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK I Zorunlu20022
TUR101TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu20022
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
YAD101YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB1004EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu30044
MUZ1002PİYANO II Zorunlu10033
MUZ1004BİREYSEL ÇALGI II Zorunlu10033
MUZ1010BİREYSEL SES EĞİTİMİ II Zorunlu10022
MUZ1014MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA II Zorunlu22055
MUZ1018ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK II Zorunlu20022
TUR102TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu20022
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu30033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2003ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu30044
MUZ2001PİYANO III Zorunlu10033
MUZ2003BİREYSEL ÇALGI III Zorunlu10033
MUZ2013BİREYSEL SES EĞİTİMİ III Zorunlu10011
MUZ2017MÜZİKSEL İŞİT.OKUMA YAZMA III Zorunlu22044
MUZ2021ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK III Zorunlu20022
MUZ2023GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZ. Zorunlu20022
MUZ2027MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu20022
MUZ2031KORO I Zorunlu22033
ATA201ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli44
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB2004ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu22055
MUZ2002PİYANO IV Zorunlu10033
MUZ2004BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ IV Zorunlu10033
MUZ2016BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV Zorunlu10011
MUZ2020MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA IV Zorunlu22033
MUZ2024GENEL MÜZİK TARİHİ Zorunlu20022
MUZ2026GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZ.UYGU Zorunlu02022
MUZ2028ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK IV Zorunlu20022
MUZ2034KORO II Zorunlu22033
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli66
Toplam3030
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3005SINIF YÖNETİMİ Zorunlu20033
MUZ3001PİYANO V Zorunlu10033
MUZ3003BİREYSEL ÇALGI V Zorunlu10033
MUZ3023GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ Zorunlu20033
MUZ3031KORO III Zorunlu22044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1414
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB3004ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu22055
EBB3006ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu30044
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
MUZ3002PİYANO VI Zorunlu10033
MUZ3004BİREYSEL ÇALGI VI Zorunlu10033
MUZ3020GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ UYGULA. Zorunlu02022
MUZ3032KORO IV Zorunlu22044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli77
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4001OKUL DENEYİMİ Zorunlu14055
EBB4003ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu22055
EBB4005REHBERLİK Zorunlu30044
MUZ4001BİREYSEL ÇALGI/PİYANO VII Zorunlu10022
MUZ4017TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu12022
MUZ4031KORO V Zorunlu22044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EBB4004ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu26088
EBB4006TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu20033
MUZ4004EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME Zorunlu22055
MUZ4006KORO VE YÖNETİMİ Zorunlu22044
MUZ4010BİREYSEL ÇALGI/PİYANO VIII Zorunlu10022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli88
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ1101OKUL ÇALGILARI - BLOKFLÜT I Seçmeli02022
MUZ1103OKUL ÇALGILARI - GİTAR I Seçmeli02022
MUZ1105PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA I Seçmeli10022
MUZ1107GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME I Seçmeli10022
MUZ1109BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME I Seçmeli10022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ1102OKUL ÇALGILARI - BLOKFLÜT II Seçmeli02022
MUZ1104OKUL ÇALGILARI - GİTAR II Seçmeli02022
MUZ1106PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA II Seçmeli10022
MUZ1108GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME II Seçmeli10022
MUZ1110BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME II Seçmeli10022
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ2101PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA III Seçmeli10022
MUZ2103GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME III Seçmeli10022
MUZ2105BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME III Seçmeli10022
MUZ2107OKUL ÇALGILARI - ORFF ÇALGILARI I* Seçmeli20022
MUZ2109OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR I* Seçmeli20022
MUZ2111OKUL ÇALGILARI - GİTAR III* Seçmeli20022
MUZ2113FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli20022
MUZ2115OKUL ÇALGILARI-MANDOLİN I* Seçmeli20022
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ2032ELEKTRONİK ORG EĞİTİMİ * Seçmeli20022
MUZ2102BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM PROGRAMLARI Seçmeli20022
MUZ2104PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA IV Seçmeli10022
MUZ2106GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME IV Seçmeli10022
MUZ2108BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME IV Seçmeli10022
MUZ2110OKUL ÇALGILARI - ORFF ÇALGILARI II * Seçmeli20022
MUZ2112OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR II* Seçmeli20022
MUZ2114OKUL ÇALGILARI - GİTAR IV* Seçmeli20022
MUZ2120OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNE GENEL YAKLAŞIM* Seçmeli20022
MUZ2122OKUL ÇALGILARI-MANDOLİN II* Seçmeli20022
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ3007ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ I Seçmeli22044
MUZ3025EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Seçmeli20022
MUZ3027GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER Seçmeli20022
MUZ3111TÜRK MÜZİĞİ ÇOKSESLENDİRME Seçmeli02022
MUZ3113PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA V Seçmeli10022
MUZ3115GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME V Seçmeli10022
MUZ3117BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME V Seçmeli10022
MUZ3119TÜRK MÜZİK TARİHİ Seçmeli20022
MUZ3123OKUL ÇALGILARI -ORFF ÇALGILARI III* Seçmeli20022
MUZ3125OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR III* Seçmeli20022
MUZ3127OKUL ÇALGILARI - GİTAR V* Seçmeli20022
MUZ3129ARJANTİN TANGO I* Seçmeli20022
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ3008ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ II Seçmeli22033
MUZ3018ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ* Seçmeli20022
MUZ3022MÜZİK BİÇİMLERİ Seçmeli20022
MUZ3024MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Seçmeli20022
MUZ3112PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VI Seçmeli10022
MUZ3114GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VI Seçmeli10022
MUZ3116BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VI Seçmeli10022
MUZ3118TOPLULUK ÖNÜNDE ÇALMA* Seçmeli20022
MUZ3120MÜZİK TEKNOLOJİLERİ * Seçmeli20022
MUZ3122ARJANTİN TANGO II* Seçmeli20022
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ4007OYUN DANS VE MÜZİK* Seçmeli20022
MUZ4013ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ III Seçmeli22044
MUZ4019BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli20022
MUZ4101PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VII Seçmeli10022
MUZ4103GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VII Seçmeli10022
MUZ4105BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VII Seçmeli10022
MUZ4107EŞLİK ÇALMA* Seçmeli20022
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
MUZ4008ORKESTRA /ODA MÜZİĞİ VE YÖNETİMİ Seçmeli22044
MUZ4104PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VIII Seçmeli10022
MUZ4106GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VIII Seçmeli10022
MUZ4108BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VIII Seçmeli10022
MUZ4110SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ* Seçmeli20022
ÖEB4002ÖZEL EĞİTİM Seçmeli20022
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi