Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Veteriner Fakültesi
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Veteriner Hekimlik, başta hayvan sağlığı olmak üzere, yetiştirme, ıslah, besleme, hayvansal orijinli gıdalar yönüyle halk sağlığı, çevre sağlığı, yem maddeleri üretimi, biyolojik maddeler üretimi uygulanması gibi konularda bilgi ve beceri kazanılması gereken çok yönlü bir meslektir.
Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır ve tek bir program uygulanmaktadır. Fakültemiz 2003-2004 Eğitim Öğretim Yılından itibaren bir yıl Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına, 2011-2012 yılından itibaren de %30 zorunlu İngilizce Eğitim Öğretim uygulamasına başlamıştır.
Fakültemizde 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında 1. sınıflardan itibaren Kredili eğitim sistemine geçilmiştir. Kredili eğitim sistemi ile birlikte öğrencilerin daha çok ders seçmesi sağlanarak, mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli derslere de yer verme olanağı sağlanmış, öğrencilik sonrası yaşama hazırlanmaları da hedeflenmiştir.
Dünya Veteriner Eğitim Kurumlarının kabul ettiği belli konularda daha fazla bilgiye sahip olan ve sürekli gelişen bilgi ve teknolojiye uyum sağlayabilen, Veteriner Hekimlerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğrenciler eğitim öğretimin ilk 4 yılında Veteriner Hekimlik mesleğinin zorunlu öğrenilmesi gereken konuları tamamlanarak, beşinci sınıfın Güz yarı yılında ;
Çiftlik Hayvanları Hekimliği,
Küçük Hayvan Hekimliği,
Kanatlı Hayvan Hekimliği,
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Gruplarına ayrılırlar. Bu gruplardan teorik ve uygulamalı eğitimlerini alarak, X. Yarıyılda tamamı uygulama olan eğitimlerini aynı gruplarda tamamlarlar. Ayrıca, X. Yarıyılda bitirme ödevi hazırlayıp, bir de seminer sunarlar.
2 Verilen Derece
Veteriner Hekim
3 Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Her yarıyıldan 2 kredilik seçmeli ders alınması,
IX.Yarıyılda 9 kredilik zorunlu dersler ile birlikte kendi grubundan en az 8 kredilik mesleki zorunlu seçmeli derslerden olmak üzere en az 20 krediye tamamlamalıdır. GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, staj, intörnlük eğitimi ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
7 Program Profili
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi; Araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, insanlığın ve doğanın vazgeçilmez unsuru olan hayvan varlığı, sağlığı, hakları ve verimliliği, hayvansal ürünlerin kalite ve güvenliği, insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkinin gelişimi ve çevre güvenliği için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı görev edinmiş, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, yurtsever Veteriner Hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,1-
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,-
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1-
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,1,2-
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,1-
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,-
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1-
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,18
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1-
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,-
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,1,2-
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,1,2-
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,1,2-
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1,2-
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,-
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,1,2-
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,-
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1,2-
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,1,2-
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1,2-
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,1,2-
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,1,2,3-
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,1,2,3-
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,1,2,3-
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1,2,31
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,1,2,3-
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,1-
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,1,2,3-
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1,2,3-
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,1,2,3-
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1,2,3-
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,1,2,3-
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1,2,34
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,1,2,32
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,1,2,32
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,1,2,31
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1,2,32
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,1,2,31
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,12
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,1,2,32
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1,2,31
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,1,2,32
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1,2,32
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,1,2,31
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1,2,3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,1,2,3,4,51
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,1,2,3,4,51
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,2,3,4,5-
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1,2,3,4,51
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,2,4,5-
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,1,3-
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,1,2,3,4,5-
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1,2,3,4,5-
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,1,2,3,4,5-
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1,2,3,4,5-
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,1,2,4-
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1,2,3,4,5-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,24
Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,13
Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,1,2-
Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,1,2-
Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,1,2-
Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,1,2-
Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,1,2-
Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,1,2-
Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,1,2-
Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,1,2-
Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,1,2-
Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,1-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
Öğrenme Yetkinliği
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
Alana Özgü Yetkinlik
 • Birey ve sürü sağlığı açısından koruyucu hekimliğin temel kurallarını bilir ve uygulayabilir,
 • Doğru bir tanı için yeterli klinik ve laboratuar bilgi birikimi ve becerisi kazanır, elde ettiği verileri değerlendirebilir,
 • Genel kültüre sahip, ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı konusunda bilgili ve duyarlı olmayı ilke edinir,
 • Hayvan yetiştirme ve beslenme ilkeleri ile hayvan ıslahı konularında yeterli bilgi ve deneyim kazanır,
 • Kendi kendine öğrenme araştırma ve uygulama yeteneğini kazanır ve hayat boyu öğrenmeyi ilke edinir,
 • Mesleğini uygularken bilimsel ve mesleki etik kurallarını ve hayvan haklarını gözetir,
 • Meslektaşları, diğer meslek mensupları hasta sahibi ve işverenler ile iyi iletişim kurabilir,
 • Veteriner Hekimliğin her alanında temel ve yeterli bilgi birikimine sahip olur, öğrendiği bilgileri etkin olarak kullanabilir,
 • Veteriner hekimlik alanındaki halk sağlığı çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve teknolojisi konularında yeterli bilgi ve beceri kazanır,
 • Veteriner hekimlik ile ilgili mevzuatı bilir ve mesleki problemleri farklı bakış açılarından analiz edebilir,
 • Yazılı ve sözlü olarak kendisini iyi ifade edebilir, Yabancı dil ve bilişim teknolojilerini yeterince bilir ve kullanır,
 • Yeterli bilgi birikimi ve deneyimiyle çözüm üretebilir ve uygun sağaltım yöntemlerini kullanabilir,
9 Mezunların İstihdam Profilleri
1. Serbest Veteriner Hekimlik
2. Özel Hayvan Hastaneleri ve Veteriner Poliklinikleri
3. Veteriner biyolojik ürünleri ithal eden firmalar
4. Veteriner ve beşeri ilaç imalatı ve ithalatı yapan firmalar
5. Veteriner ve beşeri ilaç ve aşı satışı yapan firmalar
6. Haşere mücadelesi yapan firmalar
7. Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik aletleri, malzemeleri, imal eden ve pazarlayan şirketler
8. Organik tarım kontrol ve sertifikasyon kuruluşları
9. Damızlık hayvan üreten ve satan şirketler
10. Gıda üretim yerleri, kırmızı ve kanatlı eti ürünleri üretim tesisleri; kombina, mezbaha, soğuk hava depoları,
11. Özel gıda laboratuarları,
12. Hazır kıyma satış yerleri
13. Su ürünleri üretim işletmeleri
14. Su ürünleri toptan ve perakende satış merkezleri
15. Yem fabrikaları
16. Embriyo ve sperma üretim merkezleri
17. Kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmeleri
18. Ham deri toplama merkezleri
19. Ev ve süs Hayvanları Satış, barınma ve eğitim merkezleri
20. Arı yetiştiriciliği merkezleri
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans düzeyde eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler .
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gereklidir.
Dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gerekir.
2 kredi ve üstü derslerde ise kısa haberli sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.
1 kredilik derslerde kısa haberli sınav zorunluluğu bulunmamaktadır.
Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa haberli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir.
Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.
Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için Toplam mezuniyet kredisinin 233,5 olması gerekir.
GANO’sunun 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, staj, intörnlük eğitimi ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
UÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığı Görükle/Bursa
Tel: 224.2941211
e-posta: nesrin@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fakültemiz beş bölümden oluşmaktadır:
Temel Bilimler bölümü
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Klinik Bilimler Bölümü
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Bölümler toplam 20 Anabilim dalı, 85 öğretim üyesi, 20 Araştırma görevlisi ve 25 Doktora öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir.
Fakültemiz Fiziki Olanakları:
I. Öğrenci Kompleksi ve Dekanlık Binası : 5451 m² kapalı alan
Beş adet 120, iki adet 80, iki adet 40 ve bir adet 25 kişilik dershane
50 kişilik beş öğrenci uygulama laboratuarı
106 m² bilgisayar ünitesi 20 adet bilgisayar
142 m² Fakülte Kütüphanesi
II. A Blok: 5000 m² kapalı alan
Bir adet toplantı salonu
Bir adet 35, İki adet 25 kişilik seminer salonu
İki adet 25 kişilik dershane
12 Anabilim Dalına ait anabilim dalı laboratuarları, öğretim üye ve yardımcılarının odaları
III. Anatomi Diseksiyon Salonu: 450 m² kapalı alana sahiptir.
IV. Klinik Bilimleri Eğitim Binası ve Hayvan Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi
Binanın giriş katında 4800 m² lik alanda hayvan hastanemiz hizmet vermektedir. Hastanemizde :
Küçük hayvan kliniği,
At kliniği,
Çiftlik hayvanları kliniği,
Hospitalizasyon ünitesi,
Otopsi salonu,
Bir adet 120, bir adet 85, bir adet 35 kişilik derslik ve laboratuar bulunmaktadır.
Binanın 1. ve 2. katlarındaki 2700 m²’lik alanda ise altı anabilim dalına ait anabilim dalı laboratuarları, öğretim üye ve elemanlarının odaları ve toplantı salonu mevcuttur.
V. Hayvan Sağlığı ve Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi
7400 m² kapalı 12000 m² açık alana, sahiptir, 500 Dekar ekilebilir arazi mevcuttur.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
FZK1095BİYOFİZİK Zorunlu20022
KMY1095MEDİKAL KİMYA Zorunlu20022
VET1001ANATOMİ I Zorunlu34055
VET1007VETERİNER HEKİMLİĞE GİRİŞ VE TARİH Zorunlu10011
VET1009FİZYOLOJİ I Zorunlu22033
VET1011DENETİMLİ ÇALIŞMA I Zorunlu00011
VET1021MEDİKAL BİYOLOJİ Zorunlu20022
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
YAD101İNGİLİZCE I Zorunlu20022
İngilizce ve Türkçe verilen eşdeğer dersler için tıklayınız. Zorunlu55
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli93
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET1002ANATOMİ II Zorunlu34055
VET1008BİYOKİMYA I Zorunlu32044
VET1010EMBRİYOLOJİ Zorunlu20022
VET1014FİZYOLOJİ II Zorunlu42055
VET1018DENETİMLİ ÇALIŞMA II Zorunlu00011
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
YAD102İNGİLİZCE II Zorunlu20022
İngilizce ve Türkçe verilen eşdeğer dersler için tıklayınız. Zorunlu44
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli93
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET2001GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu21033
VET2005GENEL FARMAKOLOJİ Zorunlu20033
VET2009BİYOKİMYA II Zorunlu32055
VET2015İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ Zorunlu21033
VET2017ZOOTEKNİ I Zorunlu32055
VET2019HAYVANCILIK EKONOMİSİ Zorunlu20033
VET2021BİYOİSTATİSTİK Zorunlu20022
VET2023MOLEKÜLER BİYOLOJİ I Zorunlu10011
VET2025MESLEKİ UYGULAMA Zorunlu02011
VET2027DENETİMLİ ÇALIŞMA III Zorunlu00011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli33
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET2006ÖZEL FARMAKOLOJİ I Zorunlu21044
VET2016ZOOTEKNİ II Zorunlu22033
VET2018HAYVAN REFAHI Zorunlu10011
VET2020YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME Zorunlu42066
VET2022GENEL PARAZİTOLOJİ VE HELMİNTOLOJİ Zorunlu32055
VET2024EPİDEMİYOLOJİ Zorunlu10011
VET2026DENETİMLİ ÇALIŞMA IV Zorunlu00011
ATA202ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu20022
İngilizce ve Türkçe verilen eşdeğer dersler için tıklayınız. Zorunlu33.5
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli63.5
Toplam3230
 
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET3001ÖZEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu32044
VET3003ARTROPODOLOJİ Zorunlu12033
VET3005ÖZEL PATOLOJİ I Zorunlu32055
VET3007ÖZEL FARMAKOLOJİ II Zorunlu21044
VET3015VİROLOJİ Zorunlu21033
VET3017HAYVAN ISLAHI Zorunlu20033
VET3019KLİNİĞE GİRİŞ Zorunlu22044
VET3021DENETİMLİ ÇALIŞMA V Zorunlu00011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli33
Toplam3030
 
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET3004PROTOZOOLOJİ Zorunlu22033
VET3006ÖZEL PATOLOJİ II Zorunlu42055
VET3010BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu22033
VET3016KANATLI HAYVAN INFEKSİYÖZ HASTALIKLARI Zorunlu22033
VET3018TOPOĞRAFİK ANATOMİ Zorunlu1101.51.5
VET3020GENEL CERRAHİ Zorunlu3103.53.5
VET3024DENETİMLİ ÇALIŞMA VI Zorunlu00011
İngilizce ve Türkçe verilen eşdeğer dersler için tıklayınız. Zorunlu11
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli99
Toplam3030
 
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET4003TOKSİKOLOJİ Zorunlu20033
VET4005SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ I Zorunlu22044
VET4007BÜYÜK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI I Zorunlu30044
VET4011DOĞUM VE JİNEKOLOJİ I Zorunlu30044
VET4013KLİNİK UYGULAMA I Zorunlu08044
VET4015BÜYÜK HAYVAN CERRAHİSİ Zorunlu20033
VET4017ANESTEZİYOLOJİ I Zorunlu12033
VET4019REPRODUKTİF ENDOKRİNOLOJİ Zorunlu10011
VET4021DENETİMLİ ÇALIŞMA VII Zorunlu00011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli33
Toplam3030
 
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISL3008GİRİŞİMCİLİK Zorunlu10022
VET4002ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu22033
VET4004DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu20022
VET4006KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI I Zorunlu40044
VET4008BÜYÜK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI II Zorunlu20022
VET4012DOĞUM VE JİNEKOLOJİ II Zorunlu20022
VET4016KLİNİK UYGULAMA II Zorunlu08044
VET4018KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ I Zorunlu30033
VET4020DENETİMLİ ÇALIŞMA VIII Zorunlu00011
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli77
Toplam3030
 
9. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET5001VETERİNER HEKİMLİKTE HALK SAĞLIĞI Zorunlu20022
VET5003MESLEKİ ETİK VE DEONTOLOJİ Zorunlu10011
VET5005VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI Zorunlu10011
VET5007ADLİ TIP Zorunlu10011
VET5009KLİNİK UYGULAMA III Zorunlu08055
VET5011DENETİMLİ ÇALIŞMA IX Zorunlu00011
VET5013SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI Zorunlu11022
VET5015ARI HASTALIKLARI Zorunlu11022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1515
Toplam3030
 
10. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
Bitirme ödevleri için tıklayınız. Zorunlu08044
Seminerler için tıklayınız. Zorunlu08044
Stajlar için tıklayınız. Zorunlu03401722
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4007TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BEB4029VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli20033
BYL0519EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli20033
FLS3057LATİNCE I Seçmeli20033
FZK0507WEB TASARIMI I Seçmeli20033
GSB0503MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0505TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli12033
GSB0509FOTOĞRAF I Seçmeli10233
IIB4008İLETİŞİM Seçmeli20033
VET1501MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli20033
VET1506BİLGİSAYAR Seçmeli12033
VET1507KÖK HÜCRE Seçmeli20033
 
1.Yarıyıl - İngilizce ve Türkçe Verilen Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET1003HİSTOLOJİ I Zorunlu22033
VET1005GENETİK Zorunlu20022
VET1017HISTOLOGY I Zorunlu22033
VET1019GENETIC Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4002FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli20033
BEB4004PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4006BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4008TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4010KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli20033
BEB4012ESKRİM FLÖRE II Seçmeli20033
BEB4014ESKRİM EPE II Seçmeli20033
BEB4016TEATRAL ESKRİM II Seçmeli20033
BEB4020KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4026TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli20033
BEB4028EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli20033
FLS0508BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli20033
GSB0504MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0506TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli12033
GSB0510FOTOĞRAF II Seçmeli10233
IIB1003TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli20033
IIB4001GENEL İŞLETME Seçmeli20033
IIB4005GİRİŞİMCİLİK Seçmeli20033
IIB4006HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli20033
TDE0502DİKSİYON Seçmeli20033
TRH0506UYGARLIK TARİHİ Seçmeli20033
VET1502MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli20033
 
2.Yarıyıl - İngilizce ve Türkçe Verilen Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET1004HİSTOLOJİ II Zorunlu22033
VET1016HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu10011
VET1022HISTOLOGY II Zorunlu22033
VET1024BEHAVIOUR OF ANIMALS Zorunlu10011
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET2501MESLEKİ YABANCI DİL III Seçmeli20033
VET2505LABORATUVAR HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli1001.51.5
VET2507EKZOTİK HAYVAN BAKIMI Seçmeli1001.51.5
VET2509KÜÇÜK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli1001.51.5
VET2511HİSTOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli12033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET2502MESLEKİ YABANCI DİL IV Seçmeli20033
VET2504HAYVAN BARINAKLARI VE HİJYEN Seçmeli20033
VET2508MOLEKÜLER BİYOLOJİ II Seçmeli20033
VET2510İKTİYOLOJİ Seçmeli20033
 
4.Yarıyıl - İngilizce ve Türkçe Verilen Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET2010GENEL PATOLOJİ Zorunlu22044
VET2028GENERAL PATHOLOGY Zorunlu2203.53.5
 
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BEB4025TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli20033
GSB0507GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli12033
IIB4002YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli20033
IIB4003İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli20033
IIB4004GENEL PAZARLAMA Seçmeli20033
IIB6001AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI Seçmeli20033
VET3501MESLEKİ YABANCI DİL V Seçmeli20033
VET3603BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARIN TEMEL İLKELERİ Seçmeli20033
VET3605MESLEKİ ALMANCA Seçmeli20033
 
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET3028YAZ DÖNEMİ KLİNİK UYGULAMA I Seçmeli040066
VET3030YAZ DÖNEMİ KLİNİK UYGULAMA II Seçmeli040066
VET3032YAZ DÖNEMİ KLİNİK UYGULAMA III Seçmeli040066
VET3502MESLEKİ YABANCI DİL VI Seçmeli20033
VET3508HAYVANCILIKTA PROJELENDİRME VE FİZİBİLİTE (9. DÖNEM) Seçmeli1001.51.5
VET3510ORGANİK HAYVANCILIK (9. DÖNEM) Seçmeli1001.51.5
VET3512SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli20033
VET3514MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli10033
VET3514MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli1001.51.5
 
6.Yarıyıl - İngilizce ve Türkçe Verilen Dersler
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET3022RADYOLOJİ Zorunlu10011
VET3026RADIOLOGY Zorunlu10011
 
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET4507REPRODUKTİF BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli12033
VET4509GÖRÜNTÜLÜ TANI YÖNTEMLERİ Seçmeli12033
VET4511GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli12033
VET4513REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGY Seçmeli12033
VET4515DIAGNOSTIC IMAGING TECHNIQUES Seçmeli12033
VET4517FOOD MICROBIOLOGY Seçmeli12033
VET4519MESLEKİ YABANCI DİL VII Seçmeli20033
VET4521VİRAL AŞILAR Seçmeli20033
 
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET4030ZORUNLU YAZ STAJI Seçmeli00044
VET4504INTERNAL DISEASES OF EXOTIC ANIMALS Seçmeli12033
VET4510KLİNİK FARMAKOLOJİ Seçmeli12033
VET4512EKZOTİK HAYVAN PATOLOJİSİ Seçmeli12033
VET4514KÜÇÜK HAYVANLARDA DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli20033
VET4516KÜÇÜK HAYVANLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli20033
VET4518EKZOTİK HAYVANLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli12033
VET4520MESLEKİ YABANCI DİL VIII Seçmeli20033
VET4522ANDROLOGY AND ARTIFICIAL INSEMINATION IN SMALL ANIMALS Seçmeli20033
VET4524ÇİFTLİK YÖNETİMİ Seçmeli12033
 
9. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET5101HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI II Seçmeli21044
VET5103ÇİFTLİK HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli21044
VET5107ÇİFTLİK HAYVANLARINDA DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA Seçmeli11022
VET5109RUMİNANTLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli20022
VET5111ATLARDA DOĞUM VE JİNEKOLOJİ Seçmeli10022
VET5115RUMİNANT CERRAHİSİ Seçmeli20022
VET5117SPOR ATI CERRAHİSİ Seçmeli20022
VET5119ATLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli20022
VET5121RUMİNANTLARIN İÇ HASTALIKLARI Seçmeli20022
VET5125KLİNİK LABORATUVAR TANI I Seçmeli12022
VET5129SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ Seçmeli30044
VET5130OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN RUMINANTS Seçmeli20022
VET5201KÜÇÜK HAYVAN CERRAHİSİ II Seçmeli20033
VET5205ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Seçmeli21033
VET5207GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli10022
VET5209DİŞ VE AĞIZ CERRAHİSİ Seçmeli10022
VET5211KÜÇÜK HAYVAN İÇ HASTALIKLARI II Seçmeli30044
VET5215KÜÇÜK HAYVANLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Seçmeli10022
VET5217ACİL KLİNİK HEKİMLİĞİ Seçmeli11033
VET5225KLİNİK LABORATUVAR TANI II Seçmeli12033
VET5229HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI III Seçmeli11022
VET5235ANESTEZİYOLOJİ II Seçmeli10022
VET5301KANATLI HAYVAN İNFEKSİYONLARINDA TANI VE KORUNMA Seçmeli22044
VET5303KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI PATOLOJİSİ Seçmeli22044
VET5305KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli22044
VET5307HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI IV Seçmeli11033
VET5401ET HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli21033
VET5403SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ II Seçmeli21033
VET5405GIDA GÜVENLİĞİ KONTROLÜ VE HACCP Seçmeli22044
VET5407KANATLI HAYVAN ÜRÜNLERİ HİJYENİ VE TEK. Seçmeli11033
VET5409SU ÜRÜNLERİ HİJYENİ Seçmeli10022
VET5411MEAT HYGIENE AND TECHNOLOGY Seçmeli21033
 
10. Yarıyıl Bitirme Ödevleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET5006BİTİRME ÖDEVİ I Seçmeli08044
VET5008BİTİRME ÖDEVİ II Seçmeli08044
VET5010BİTİRME ÖDEVİ III Seçmeli08044
VET5012BİTİRME ÖDEVİ IV Seçmeli08044
 
10. Yarıyıl Seminerleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET5014SEMİNER I Seçmeli08044
VET5016SEMİNER II Seçmeli08044
VET5018SEMİNER III Seçmeli08044
VET5020SEMİNER IV Seçmeli08044
 
10. Yarıyıl Stajları
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
VET5102ÇİFTLİK HAYVANLARI HEKİMLİĞİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli03402222
VET5202KÜÇÜK HAYVAN HEKİMLİĞİ Seçmeli03402222
VET5302KANATLI HAYVAN HEKİMLİĞİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli03402222
VET5402GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli03402222
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi