Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Aşçılık
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi’nde Aşçılık Programı, Harmancık Meslek Yüksekokulu bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında bulunmaktadır. Aşçılık Programı’na, 2008 yılında 30 kontenjanla öğrenci alımına başlanmış ve 2010 Haziran ayında ise ilk mezunlar verilmiştir.
2 Verilen Derece
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı yüksek öğretimde ön lisans alanında 120 AKTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Aşçılık Meslek Elemanı” Ön Lisans diploması verilir.
3 Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Bunun yanı sıra Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarından mezun olanların sınavsız yerleşebileceği alanlar içinde yer almaktadır.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Aşçılık Programı’ndan ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu programda 30 işgünü süreli staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
7 Program Profili
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alan Aşçılık Programı; otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek, hijyen ve sağlık konularına dikkat eden, yurt içi ve yurt dışı yiyecek içecek işletmelerinde aranan insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca ikram hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrayacak, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, ikram hizmetleri işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilecek bir eğitim programı ile yetiştirileceklerdir.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak1-
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek11
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek1-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek-
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek11
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek1-
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak1-
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak11
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak1,2-
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak1,2-
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek1,23
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek1,2-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek1,2-
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek1,2-
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek1,2-
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak-
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak1,23
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak-
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak-
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek1,2,34
İyi iletişim kurabilmek1,2,3-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek1,2,3-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek1,2,33
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek-
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek1,2,3-
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek-
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak1,2,34
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak-
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak1,2,33
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek1,2,31
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek1,2,3-
Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek-
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek-
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak-
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek-
İyi iletişim kurabilmek1,2,3,4-
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek-
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek-
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek1,2,3,42
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek-
Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek1,2,3,44
Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak-
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak-
Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak1,23
Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek1,27
Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek1,27
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek1,23
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek1,25
Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek-
Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
 • Yiyecek içecek terminolojisine hâkim olmak
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Sosları hazırlayabilmek ve bunları kullanarak yeni lezzetler oluşturabilmek
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • İyi iletişim kurabilmek
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Türk mutfağının inceliklerine hâkim olmak ve Türk yemeklerini hatasız hazırlayabilmek
 • Yöresel mutfak bilgisine ve uygulama becerisine sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İyi iletişim kurabilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
 • Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek
Alana Özgü Yetkinlik
 • Aşçılık mesleğinin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak yeme-içme ile ilgili olguları açıklama ve analiz etme becerisi kazanmak
 • Değişik ülke mutfaklarının yemeklerini hazırlayabilmek
 • Menü planlama, pişirme yöntemleri, dünya mutfakları, yöresel mutfaklar gibi çeşitli konularda bilgi ve yöntem sahibi olma ve bu bilgi ve yöntemleri mesleki gelişime yönelik kullanabilmek
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip aşçılar olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı’ndan mezun olanlar, “Aşçı” unvanını kazanarak; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak-gemi-tren-otobüs-hastane mutfaklarında; aşçı başı, aşçı başı yardımcısı, kısım şefi, sos şefi, balık şefi, ızgara şefi, kızartmalar şefi, ızgara şefi, çorba şefi, sebze şefi, joker şef (değişim aşçısı), soğuk şefi, pastane şefi, kasap, dömi şefi, komi vb rütbelerle; araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariği yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb kadrolarda çalışabilirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ün çerçeve yönetmeliği-Fakülte/Yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi Mutfak Sanatları ve Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr.Gör. Pınar AYDIN
UÜ. Harmancık Meslek Yüksekokulu
Tel: 0 (224) 294 26 92 (Dahili: 63103) Fax: 0 224 881 32 18
e-mail: paydin@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Aşçılık Programı kadrosunda iki öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Öğrencilerin uygulama yapabilecekleri 94 m2’lik aşçılık atölyesi, servis salonu, sebze-meyve bahçesi, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve konferans salonu bulunmaktadır.
Projeksiyon ve internet bağlantısı gibi teknik donanımlı sınıflarda eğitim verilmektedir.
Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLZ101BESLENME İLKELERİ Zorunlu30044
ASLZ103MUTFAK ORGANİZASYONU Zorunlu30044
ASLZ105PİŞİRME YÖNTEMLERİ I Zorunlu24066
ASLZ107MUTFAK ÜRÜNLERİ Zorunlu20033
OSPZ048TEMEL MATEMATİK Zorunlu30044
OTPZ010BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu20133
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLZ102MUTFAKTA KALİTE YÖNETİMİ Zorunlu20033
ASLZ104PİŞİRME YÖNTEMLERİ II Zorunlu24066
ASLZ106TÜRK MUTFAĞI Zorunlu22044
ASLZ108MUTFAK ÇEŞİTLERİ Zorunlu20022
ASLZ110MENÜ PLANLAMA Zorunlu20033
GESZ105HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu20033
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli93
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLZ201MUTFAK PLANLAMA Zorunlu22055
ASLZ203ZİYAFET MUTFAĞI Zorunlu12033
ASLZ205SOĞUK MUTFAĞI Zorunlu12033
ASLZ209YİYECEK VE İÇECEK MALİYET KONTROLÜ Zorunlu20033
STJ1001STAJ I Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLZ202PASTANE ÜRÜNLERİ Zorunlu12033
ASLZ204YÖRESEL MUTFAKLAR Zorunlu12044
ASLZ206DÜNYA MUTFAKLARI Zorunlu12044
ASLZ210OSMANLI MUTFAĞI Zorunlu12033
STJ1002STAJ II Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD112YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD122YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
OSPS020İLK YARDIM Seçmeli20033
OSPS034İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli20033
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLS002ŞARAP SERVİSİ Seçmeli12033
ASLS003GÖSTERİ SERVİSİ Seçmeli12033
ASLS004YEMEK STİLİSTLİĞİ Seçmeli12033
ASLS005İŞLEVSEL BESİNLER Seçmeli20033
ASLS209İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli01601212
GIDS215GIDA GÜVENLİĞİ Seçmeli20033
ISYS015İLETİŞİM Seçmeli12033
OSPS002MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli20033
OSPS014MESLEK ETİĞİ Seçmeli20033
PZRS025HİZMET PAZARLAMASI Seçmeli12033
PZRS027TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli12033
TOTS021MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Seçmeli12033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ASLS007KONUK İLETİŞİMİ Seçmeli20033
ASLS008YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ Seçmeli12033
ASLS009MUTFAK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli20033
ASLS010EKMEK YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli12033
ASLS210İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
ISYS005GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli12033
ISYS037KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli12033
ISYS047İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli12033
OSPS001ÇEVRE KORUMA Seçmeli20033
OSPS003MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli20033
TOTS027TURİZMDE ÜRÜN GELİŞTİRME Seçmeli12033
TOTS028ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ Seçmeli12033
TSES006GÜNCEL TURİZM SORUNLARI Seçmeli12033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi