Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Elektrik
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı. Elektrik programı okulumuzda 2002-2003 akademik yılında eğitim vermeye başlamıştır.
2 Verilen Derece
Bu bölümde 120 ECTS kredi yükü tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3 Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7 Program Profili
Mesleki yeterlikleri kazandırılması doğrultusunda nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve mevcut iş gücünü donanımlı kılmak.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1-
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.1-
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1-
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.1-
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.1-
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.1-
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1-
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.1-
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1-
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.1-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.1,2-
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1,2-
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.1,2-
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1,2-
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.12
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.1,2-
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.1-
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1,2-
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.1-
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1-
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.1-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.1,2,31
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1,21
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.1,21
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1,21
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.1,21
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.1,21
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.1,21
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1,21
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.1,21
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1,21
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.1,2,31
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1,2,31
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.1,2,3-
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1,3-
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.1,3-
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1,2,3-
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.1,3-
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.1,3-
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.1,3-
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1,2-
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.1,2,3-
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1,2-
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.2,31
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1,2,31
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.1,2,4-
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1,22
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.2,4-
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1,21
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.2-
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.2-
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.2-
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1,22
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.2,4-
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1,21
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.1,21
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1,2,3,42
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.1-
Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.1-
Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.1-
Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.1-
Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.1-
Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.1-
Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.1-
Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.1-
Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.1-
Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.1-
Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.1,21
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.1-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Algılayıcıları tanımak ve algılayıcı tabanlı sistemlerin kurulumunu yapmak. Sistem analizi ve ürün tasarımını yapmak.
 • Analog, sayısal ve güç elektroniği devrelerini anlama ve kurma becerisini kazanır.
 • Bilgisayar destekli proje tasarımı yapma becerisini kazanır.
 • Elektrik enerji üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinin analizini ve kurulu-munu yapma becerisi kazanır.
 • Elektrik makinelerinin kurulumu becerisini kazanır.
 • Elektrik temel kavramlarını bilir. Doğru ve alternatif akım devrelerini kurar, ölçme ve hesaplama becerisi kazanır.
 • Elektrik tesisat planlarını çizer ve uygulamalarını yapar.
 • Elektrikli cihaz ve sistemlerin bakım, onarım ve kurulum becerisi kazanır.
 • Endüstriyel otomasyon sistemlerinin kurulumunu, bakım ve onarımını yapma becerisini kazanır.
 • Hidrolik ve pnömatik sistemlerin kurulumunu yapma becerisi kazanır.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere sahip, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında donanımlı olmak ve takım çalışması içinde yer alabilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme, teknik konularda yabancı dil bilgisine sahip olur.
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Elektrik ve enerji sektöründe mal / hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30. puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Rıdvan Ezentaş
Yürütücü: Doç. Dr. Erkan Yaslıoğlu
Bölüm Başkanı: Yard. Doç. Dr. Salih Coşkun (Teknik Bil. MYO)
İnegöl Meslek Yüksekokulu Elektrik Program Başkanı: Öğr. Gör. Ömer ERİŞ
e-mail : omereris@uludag.edu.tr
Adres : Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl/BURSA
Tel : +90 (224) 711 2781 – 61753 , Cep: 0541 522 2059
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 1 öğretim görevlisi vardır. Programda, temel elektrik ve elektronik derslerinin yanı sıra bilgisayar destekli proje çizimleri yapılmakta ve elektrik üretim ve dağıtım birimlerine teknik geziler düzenlenmektedir.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ELEZ101ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu30166
ELEZ103TESİSAT BİLGİSİ Zorunlu30155
EMEZ101DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu30155
EMEZ103OFİS YAZILIMLARI Zorunlu30144
OTPZ101MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu30044
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ELEZ104TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNALARI Zorunlu30166
ELEZ108TEMEL ELEKTRONİK Zorunlu30155
EMEZ102ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu30155
OTPZ102MESLEKİ MATEMATİK II Zorunlu20022
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli126
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ELEZ201ASENKRON VE SENKRON MAKİNALARI Zorunlu20233
ELEZ203ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI Zorunlu20233
ELEZ205ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ Zorunlu30244
EMEZ001SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu30144
MIM3032STAJ I Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ELEZ204ÖZEL TESİSAT Zorunlu20233
ELEZ208SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu20033
EMEZ202PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLER Zorunlu30144
MIM4035STAJ II Zorunlu00044
MKRZ205HİDROLİK PNÖMATİK Zorunlu30144
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD112YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD122YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ELES114BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli20033
ELES116SOĞUTMA TEKNİĞİ Seçmeli20033
ELES118BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE I Seçmeli20033
OTPS002ÇEVRE KORUMA Seçmeli20033
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BSGS209İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli01601212
ELES213BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE II Seçmeli10233
ELES215GÜÇ ELEKTRONİĞİ I Seçmeli20033
ELES217ARIZA ANALİZİ Seçmeli20033
ELES219ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ Seçmeli20033
ELES221MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli20033
OTPS001İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli20033
OTPS004KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli20033
OTPS009İLETİŞİM Seçmeli20033
OTPS011İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli20033
OTPS013GİRİŞİMCİLİK Seçmeli20033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BSGS210İŞ YERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
ELES206ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR Seçmeli20033
ELES214SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER Seçmeli20033
ELES216EV CİHAZLARI I Seçmeli20033
ELES218GÜÇ ELEKTRONİĞİ II Seçmeli20033
ELES220SKADA SİSTEMLERİ Seçmeli20033
ELES222MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli20033
ELES224TEMEL MİKRODENETLEYİCİLER Seçmeli20033
OSPS006ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli20033
OTPS007MESLEK ETİĞİ Seçmeli20033
OTPS012İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli20033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi