Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı
2 Verilen Derece
İklimlendirme Soğutma Teknikeri
3 Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Önlisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
7 Program Profili
İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
 1. İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 2. İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 3. İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 4. İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 5. İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 6. Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 7. İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 8. Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 9. Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 10. Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 12. Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.1-
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,1-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.1-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.1-
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.12
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.1-
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak11
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,1-
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek11
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak1,2-
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.1,2-
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,1,2-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.1-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.1,2-
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.1,22
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.1,2-
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak1,2-
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,1,2-
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek1,2-
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak1,2,31
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.1,31
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,1,2,3-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.11
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.1,2,31
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.1,2,31
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.1,2,31
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak11
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,1,21
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek1,31
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.1,2-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak1,3-
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.1,3-
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,1,31
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.1,3-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.1,3-
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.1,21
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.1,3-
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak1,2,31
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,1,31
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek1,3-
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.1,2,31
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak1,31
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak1,23
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.1,2,4-
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,2,4-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.13
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.1,2-
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.1,2-
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.1,2,4-
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak1,2-
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,1,2-
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek1,2-
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.1,2-
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak1,3,4-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak11
İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.11
İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,11
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.-
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.11
İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.1,21
İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.11
Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak11
Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,11
Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek11
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.11
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak11
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
 • İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
 • İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak,
 • İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
 • İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
 • İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
 • Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak
 • Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak,
 • Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
9 Mezunların İstihdam Profilleri
İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Örnek: klima ve soğutma servislerinde, soğuk depolarda ve soğuk depoların imalat ve montajı yapan firmalarda, ticari soğutucular imalatı yapan firmalarda, havalandırma kanal imalat ve montajını yapan firmalarda, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, otellerde vb. yerlerde.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği ile Tesisat ve Enerji öğretmenliği bölümlerine devam edebilmektedir.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 2 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavlardan bir tanesi, proje, uygulama, quiz vb. şeklinde yapılabilir. 2 ara sınavın katkısı %50 olup, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Öğr. Gör. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Program Başkanı, Teknik Bilimler MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı GÖRÜKLE/BURSA Tel: 0224 2942398 nyk@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 2 öğretim görevlisi, 1 öğretim üyesi ve 1 uzman görev almakta olup, uygulamalı derslerin yapıldığı 1 adet laboratuvar ve teorik derslerin yapıldığı bir sınıfımız mevcuttur. Laboratuvarda öğrencilerin iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak 12 adet deney setleri mevcuttur. Ayrıca 1 adet soğuk depo ve çeşitli bireysel iklimlendirme cihazları mevcuttur.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISOZ103TESİSAT İŞLEMLERİ Zorunlu31044
ISOZ109SOĞUTMA İLKELERİ Zorunlu31044
OTPZ001İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Zorunlu20033
OTPZ101MESLEKİ MATEMATİK I Zorunlu30044
OTPZ107TEKNİK RESİM Zorunlu31055
TRMZ207TERMODİNAMİK Zorunlu30044
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EENZ002TEMEL ELEKTRİK Zorunlu31055
ISOZ102EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Zorunlu31055
İSOZ104BİREYSEL İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu31055
OTPSZ010BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu20133
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli126
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISOZ203BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu31044
ISOZ205MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Zorunlu31044
İSOZ201ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ Zorunlu22033
İSOZ207TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ Zorunlu22033
TBMYO1STAJ I Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISOZ202KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ Zorunlu31044
ISOZ206HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Zorunlu31044
ISOZ208SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI Zorunlu30033
İSOZ204ISITMA SİSTEMLERİ Zorunlu22033
TBMYO2STAJ II Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD112YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD122YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
İSOS106KAYNAK TEKNOLOJİSİ Seçmeli12033
OTPS006ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli20033
OTPS007MESLEK ETİĞİ Seçmeli20033
OTPS009İLETİŞİM Seçmeli20033
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
EENS002GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli20033
ISOS219TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ Seçmeli20033
İSOS209MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli20033
İSOS211PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ Seçmeli12033
İSOS213LABORATUVAR I Seçmeli10233
İSOS215İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli01601212
OTPS004KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli20033
OTPS011İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli20033
OTPS013GİRİŞİMCİLİK Seçmeli20033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
ISOS210DOĞALGAZ TESİSATI Seçmeli20033
ISOS220SOĞUK TAŞIMACILIK Seçmeli20033
İSOS212LABORATUVAR II Seçmeli10233
İSOS214MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli20033
İSOS216SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli20033
İSOS218İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
OTPS002ÇEVRE KORUMA Seçmeli20033
OTPS003İLK YARDIM Seçmeli20033
OTPS005KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli20033
OTPS012İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli20033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi