Ders ProgramıProgram Yeterlilikleri
Özel Güvenlik ve Koruma
Genel Tanıtım
1 Programın Kısa Geçmişi
Özel Güvenlik ve Koruma Programı, 2006 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
2 Verilen Derece
Bu bölümde öğrenciler, 120 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamladıklarında, Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans derecesine sahip olur.
3 Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4 Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip adaylar, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yerleştirilir. (Programa katılacak erkek öğrencilerin boylarının en az 1.75cm, kız öğrencilerin en az 1.65 cm olması gerekmektedir. Ayrıca Devlet hastanesinden sağlık raporu ve adli sicil belgesi istenir).
5 Önceki öğrenmenin tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Özel güvenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7 Program Profili
Programın amacı; özel güvenlik alanında kaliteli eleman ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin mesleğin temel becerilerine sahip olmasının yanında bilgisayar kullanabilen elemanlar yetiştirmektir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık eğitim vermektedir. Programın birinci öğretimine 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanında III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almak zorunluluğu vardır.
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1-
Girişimcilik becerisine sahip olma1-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme11
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1-
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma1,2-
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1,2-
Girişimcilik becerisine sahip olma1,2-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1,2-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1,2-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1,2-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme1,21
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1,2-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1,2-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1,2-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1,2-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1,2-
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma1,2,3-
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1,2,3-
Girişimcilik becerisine sahip olma1,2,3-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1,2,3-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1,2,3-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1,2,3-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme1,2,32
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1,2,3-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1,2,3-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1,2,3-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1,2,3-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1,2,3-
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma1,2,3-
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1,2,3-
Girişimcilik becerisine sahip olma1,2,3-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1,2,3-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1,2,3-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1,2,3-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme1,2,3-
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1,2,3-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1,2,3-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1,2,3-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1,2,3-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1,2,3-
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma1,2,4-
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1,2,4-
Girişimcilik becerisine sahip olma1,2,4-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1,2,4-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1,2,4-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1,2,4-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme1,2,4-
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1,2,4-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1,2,4-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1,2,4-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1,2,4-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1,2,4-
Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARITYYÇTAY
Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma1,2-
Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme1,2-
Girişimcilik becerisine sahip olma1,2-
İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma1,2-
Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme1,2-
Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme1,2-
Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme1,2-
Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma1,2-
Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme1,2-
Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi1,2-
Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme1,2-
Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme1,2-
BİLGİ
Kuramsal - Uygulamalı
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
BECERİ
Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
YETKİNLİK
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 • Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 • Girişimcilik becerisine sahip olma
 • İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 • Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 • Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 • Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma
 • Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 • Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 • Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 • Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
9 Mezunların İstihdam Profilleri
Özel güvenlik programından mezun olan öğrenciler, özel güvenlik firmaları ve kamu kurumlarının güvenlik bölümlerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca KPSS sınavından yeterli puanı almak şartıyla kamu yönetiminde istihdam edilmektedir.
10 Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.
11 Sınavlar,Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’i uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav(ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı%50 yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12 Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF ve FD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13 Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14 Adres ve İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğretim Görevlisi Dr. Melda Medine Güleç
Uludağ Üniversitesi, Ali Osman Sönmez Kampusu, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, Yalova Yolu 9.km., TOFAŞ Karşısı, Osmangazi, Bursa
Tel: 0224 2615540/60535
E-posta: meldagulec@uludag.edu.tr
15 Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (yansı cihazı, akıllı tahta)sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.

Seminer

1 Amacı
Amaç, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamında, öğrenciye ileri becerilerin kazandırılması, sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliğinin geliştirilmesidir.
2 Zamanı
Lisansüstü programlarında ders ve tez aşamasında olmak üzere iki kez gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öğrencinin tez çalışmasına başlayabilmesi için ders aşamasındaki semineri başarı ile tamamlaması zorunludur.
3 Uygulama ve Değerlendirme
Seminer dersinde öğrenci, danışmanının rehberliğinde alana yönelik belirlenen bir konu üzerinde çalışır. Bilimsel yöntem ile veri toplar, tez yazım kurallarına göre raporlaştırır ve topluluk önünde sunumunu yapar.
Seminer dersinin içeriği bilim ve sanat alanlarına göre farklılıklar gösterir. Özellikle sanat alanının öğrencileri, her programda, seminer derslerinden birini kendi alanlarına yönelik performans etkinliği biçiminde gerçekleştirirler.
Seminerlerin yerel kredisi bulunmayıp, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Seminerden başarılı olunduğu taktirde seminerin bir kopyası ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye iletilir.
4 İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, danışman öğretim üyeleri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, seminer hazırlık çalışmaları ve sunumu için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak belirlenmiş ve programlarda 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Doktora Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludag Üniversitesi Lisans Üstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 47. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Doktora Yeterlik sınavı her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar Doktora Yeterlik sınavına girmek zorundadır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Doktora Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve doktora programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anabilim başkanlığına gönderir. Ögrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde sınav, anabilim dalı başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Bir başka yüksek öğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek üye göreve davet edilir. Yeterlik sınavı, anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce enstitü müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, enstitü yönetim kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Ögrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı sınavdan başarısız olan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Sözlü sınavda başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yazılı sınavı da tekrarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde İlgili enstitüye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin bulunduğu programa yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine okunması ve incelenmesi,
 • Öğrencinin bulunduğu programdaki temel konular ve tezi ile ilgili konularda sahip olduğu bilgileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi ve savunabilmesi,
 • Elde edilen bilgilere yönelik sorulan sorulara sözel olarak ve yazıya uygun şekilde cevap verebilmesi, konuyla ilgili bilgi ve düşüncelerini ifade edebilmesi,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimleri, programlarda ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, doktora yeterlilik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve doktora programlarında söz konusu sınavlar 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.

SANATTA ÖN YETERLİK SINAVI

1 Sınavın Amacı
Sanatta Ön Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ve sanatta yeterlik çalışması içinde yer alan eserlerle ilgili olarak kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık, yorumculuk yetisine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavına yönelik usul ve esaslar Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği’nin (Resmi Gazete Tarih/No : 01.02.2008 / 26774) 57. Maddesinde tanımlanmaktadır.
2 Sınavın Zamanı
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, güz yarıyılında Ocak-Şubat ve bahar yarıyılında Haziran-Temmuz olmak üzere yılda iki kez yapılır.
3 Sınava Girme Koşulu
Ögrencinin, Sanatta Ön Yeterlik sınavına girebilmesi için derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamış olması ve sanatta yeterlik programına başvuru koşullarındaki geçerli yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
4 Sınavın Uygulanışı ve Değerlendirme
Anasanat Dalı Başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katına kadar üye ismini enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Danışman, jürinin doğal üyesidir. Enstitü yönetim kurulu önerilen adaylar arasından asil ve (en az bir başka yüksek öğretim kurumundan olan) yedek jüri üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, yönetim kurulu kararını ve sınav ile İlgili belgeleri Anasanat Dalı Başkanlığı’na gönderir. Öğrenci de konuya ilişkin yazılı olarak bilgilendirilir. Sanatta Ön Yeterlik sınavı, Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenir ve görevlendirilen jüri tarafından yürütülür.
Anasanat Dalı Başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir hafta önce Enstitü Müdürlüğü’ne bildirir ve ilan eder. Sınav, Enstitü Yönetim Kurulu kararının tebligatını izleyen günden başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.
Sanatta Ön Yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 puan alması zorunludur. Sözlü bölümde bir konser (performans) programının sunulması, yazılı bölümde ise sunulan eserlerle ilgili soruların cevaplanması gerekir. Bu iki bölümün herhangi birinden başarısız olan öğrenci diğer bölümü de tekrarlar. Ön Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Ön Yeterlik sınavının tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı Anasanat Dalı Başkanlığı’nca Ön Yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.
5 Sınavın Öğrenim Kazanımları
 • Öğrencinin sanat dalına yönelik temel kaynakları (kitap, dergi, literatür) derinlemesine incelemesi ve değerlendirmesi
 • Öğrencinin sanat dalına ilişkin konular ile sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilmesi, tartışabilmesi,
 • Üzerinde çalıştığı eserlerin teknik ve müzikal özelliklerini çözümleyebilme, bu özellikleri müziksel yorumuna yansıtabilme ve konser (performans) programı olarak sunabilme,
6 Sınavın İş Yükü ve AKTS kredisi
Enstitü yönetimi tarafından programda ders veren öğretim üyeleri ve sanatta yeterlik/doktora öğrencileri ile yapılan değerlendirmelerde, Sanatta Ön Yeterlik sınavı için harcanan iş yükü 140-150 saat olarak değerlendirilmiş ve söz konusu sınav 5 AKTS kredisi ile tanımlanmıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GUVZ119İNSAN HAKLARI Zorunlu30055
GUVZ121BEDEN EĞİTİMİ VE FİZİKSEL GELİŞİM I Zorunlu22055
GUVZ123GÜVENLİK SİSTEMLERİ Zorunlu30055
ISYZ101DAVRANIŞ BİLİMLERİ Zorunlu30055
OSPZ022HUKUKA GİRİŞ Zorunlu30044
ATA101ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu20022
TUD101TÜRK DİLİ I Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Toplam3630
 
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GUVZ104KRİMİNOLOJİ Zorunlu30055
GUVZ118BEDEN EĞİTİMİ VE FİZİKSEL GELİŞİM II Zorunlu22055
GUVZ120ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu30055
ISYZ034İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu30033
ATA102ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu20022
TUD102TÜRK DİLİ II Zorunlu20022
Yabancı diller için tıklayınız. Zorunlu20022
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli126
Toplam3630
 
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GUVZ001POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA Zorunlu30033
GUVZ211CEZA HUKUKU VE CMK Zorunlu30033
GUVZ213YAKIN SAVUNMA I Zorunlu22044
GUVZ215HAVA DENİZ LİMAN GÜVENLİĞİ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Zorunlu30044
STJ1STAJ I Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GUVZ210GÜVENLİK PROJELENDİRME Zorunlu30033
GUVZ212ÖZEL GÜVENLİK VE MESLEK ETİĞİ Zorunlu30044
GUVZ214YAKIN SAVUNMA II Zorunlu22044
ISYZ218SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu30033
STJ2STAJ II Zorunlu00044
Seçmeli dersler için tıklayınız. Seçmeli1212
Toplam3030
 
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD101YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD111YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD121YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
YAD102YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu20022
YAD112YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu20022
YAD122YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu20022
 
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
GUVS002PATLAYICI MADDELER VE ÖNLEMLERİ Seçmeli20033
GUVS007YANGIN GÜVENLİĞİ Seçmeli20033
GUVS118DEDEKTİFLİK Seçmeli20033
OSPS003RİSK DEĞERLENDİRME VE OLAY YÖNETİMİ Seçmeli20033
 
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
DLIS102ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ Seçmeli12033
GUVS003DEVLET GÜVENLİĞİ VE TERÖRLE MÜCADELE Seçmeli12033
GUVS006ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ İNCELEME Seçmeli12033
GUVS010GÜVENLİKTE RİSK ANALİZİ Seçmeli12033
GUVS012GÜVENLİK VE ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ Seçmeli12033
GUVS209İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli01601212
OTPS010BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli12033
YRLS004KIYI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DE LİMAN YÖNETİMİ Seçmeli12033
YRLS014DOĞAL AFET KAYNAKLI KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli12033
 
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüT1U2L3K4AKTS
BSGS003SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Seçmeli12033
BYAS024HUKUKİ YAZIŞMA Seçmeli12033
GUVS013VIP KORUMA Seçmeli12033
GUVS210İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli01601212
GUVS212UYUŞTURUCU MADDELERLE MÜCADELE Seçmeli12033
ISYS046İŞ HUKUKU Seçmeli12033
OSPS046OFİS PROGRAMLARI Seçmeli12033
OSPS047MESLEKİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Seçmeli12033
YRLS016ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE SİBER GÜVENLİK Seçmeli12033
YRLS021YEREL DEMOKRASİ VE KENTLİ HAKLARI Seçmeli12033
 • 1T : Teori
 • 2U : Uygulama
 • 3L : Laboratuvar
 • 4K : Kredi